Předpoklady:

 • ukončené vysokoškolské vzdělání (výhodou přírodovědného nebo lékařského směru)
 • prokazatelné zkušenosti s vedením organizace, lidských zdrojů a finančního řízení
 • pokročilá znalost AJ (schopnost vést jednání, prezentovat výsledky, přednášet)
 • výborné komunikační, řídící a koordinační schopnosti
 • vysoké pracovní nasazení při naplňování koncepce institutu
 • řidičský průkaz skupiny B

Výhodou:

 • orientace v oblasti lázeňství a balneologie
 • zkušenost s řízením obdobné organizace
 • znalost NJ/RJ případně dalšího světového jazyka
 • schopnost komunikace s odbornou veřejností a médii
 • orientace v příslušné legislativě a strategických dokumentech, vč. orientace v oblasti samosprávy, lázeňských měst a subjektů činných v lázeňství
 • praxe ve vedení organizace po ekonomické stránce
 • publikační činnost v oblasti lázeňství a balneologie v impaktovaných časopisech, autorství knih

Náležitosti písemné přihlášky:

 • jméno, příjmení a titul zájemce
 • státní příslušnost zájemce
 • místo trvalého pobytu zájemce
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka
 • datum a podpis zájemce

Přílohy, které zájemce připojí k přihlášce:

motivační dopis
strukturovaný profesní životopis s doložením dosavadní praxe, odborných znalostí a dovedností
koncepci o směřování, cílech a řízení instituce v rozsahu max. 5 normostran. Doporučená osnova:
- výzkumné cíle – krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé

- další cíle institutu

- personální nastavení institutu

- spolupráce s partnery a organizacemi

- představa o financování institutu

- konkrétní možnosti výzkumu v balneologii, vč. jejich financování

výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží bezúhonnost čestným prohlášením
ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
další doklady, které se týkají odborné způsobilosti zájemce

Místo výkonu práce: Karlovy Vary

Předpokládaný datum nástupu: dle dohody, co nejdříve

Nabízíme:

 • finanční ohodnocení plně odpovídající náročnosti práce
 • příležitost formovat novou vědeckou instituci
 • možnost uplatnění kreativních nápadů, seberealizace, dalšího vzdělávání

Lhůta pro doručení přihlášky: 16. 12. 2019 do 17 hodin, přihlášky doručené po stanovené lhůtě budou vyřazeny

Místo a způsob podání přihlášky:

osobně k rukám Mgr. Veroniky Vodičkové – osoba, pověřená řízením instituce

písemně na adresu: Institut lázeňství a balneologie, v.v.i., Mgr. Veronika Vodičková, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary, v přihlášce uveďte kontakt (tel., e-mail)

Kontaktní osoba, která Vám v případě zájmu poskytne další informace o vyhlašované pozici:

Mgr. Veronika Vodičková, mob.:736 650 073

Více informací o záměru a poslání Institutu lázeňství a balneologie v.v.i. naleznete na adrese: http://www.kr-karlovarsky.cz/kultura/Stranky/odd-CR-laz/Aktivity-balneologie.aspx.


Informace o pozici

Společnost
Institut lázeňství a balneologie, v. v. i.
Adresa
Závodní 353/88, Karlovy Vary – Dvory
Požadované vzdělání: Vysokoškolské / univerzitní
Požadované jazyky: Angličtina (Výborná) nebo Němčina (Středně pokročilá) nebo Ruština (Středně pokročilá)
Plat
Plat: 55 000 – 75 000 Kč / měsíc
Zařazeno: Věda a výzkum, Technický ředitel/manažer
Typ pracovního poměru
Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek
Délka pracovního poměru
Délka pracovního poměru: Na dobu určitou
Typ smluvního vztahu
Typ smluvního vztahu: jiné
Zadavatel: Zaměstnavatel

Institut lázeňství a balneologie, v. v. i., Veronika Vodičková
736 650 073
Máte šanci! Na tuto nabídku zatím odpověděli méně než 4 lidé.