Nemocnice Pardubického kraje, a. s., se řadí mezi desítku největších nemocnic v České republice, roční obrat činí více než 4,4 miliardy korun a zaměstnává cca 4 700 zaměstnanců. Společnost tvoří pět pracovišť – Pardubická nemocnice, Chrudimská nemocnice, Orlickoústecká nemocnice, Litomyšlská nemocnice a Svitavská nemocnice.

Hledáme vhodného kandidáta/tku na pozici

Ředitel pro zdravotní služby Pardubické a Chrudim. nemocnice

Představenstvo Nemocnice Pardubického kraje, a. s., Kyjevská 44, 532 03 Pardubice vypisuje výběrové řízení na obsazení funkce Oblastního ředitele/ky pro zdravotní služby Pardubické a Chrudimské nemocnice, jehož úkolem bude řízení a koordinace činností nemocnic v oblasti poskytování zdravotní péče.

Požadavky na uchazeče:

 • VŠ vzdělání ekonomického nebo lékařského zaměření,
 • praxe minimálně 10 let na řídící pozici,
 • praxe při řízení více organizačních jednotek (holdingové/korporátní řízení) výhodou,
 • znalost organizace a financování zdravotní péče,
 • znalost alespoň jednoho cizího jazyka (Aj, Nj) na komunikativní úrovni výhodou,
 • výkon práce na plný úvazek,
 • orientace v právních předpisech týkajících se poskytování zdravotní péče,
 • manažerské dovednosti, odolnost vůči stresu, výborné organizační a komunikační dovednosti, časová flexibilita,
 • uživatelská znalost MS Office,
 • občanská a morální bezúhonnost,
 • řidičský průkaz sk. B – aktivní řidič.

Nabízíme:

 • vysoce odpovědnou, smysluplnou a zajímavou práci s vysokým přínosem pro veřejnost,
 • adekvátní finanční ohodnocení na bázi smluvní mzdy s roční prémiovou složkou,
 • mobilní telefon, notebook a služební vůz i pro soukromé využití,
 • práci u největšího zaměstnavatele v Pardubickém kraji,
 • místo výkonu práce v jedné z uvedených lokalit společnosti dle dohody.

Náležitosti přihlášky a dokladů:

Přihláška musí být písemná a musí obsahovat:

 • přesné označení výběrového řízení, do něhož se uchazeč hlásí,
 • osobní údaje – jméno, příjmení, tituly; datum a místo narození, státní příslušnost; adresu trvalého pobytu, telefonní a mailový kontakt; datum a podpis uchazeče.

K přihlášce je nutno doložit:

 • strukturovaný profesní životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a odborné praxi, dosažených znalostech a dovednostech,
 • písemně zpracovaný návrh vlastní koncepce řízení, provozu, rozvoje a organizační struktury Pardubické a Chrudimské nemocnice (max. 4 strany formátu A4),
 • úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • kopie osvědčení o získání specializace v lékařských oborech nebo manažerského vzdělání,
 • výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce.

Termín a způsob podání přihlášek:

Uchazeč o zaměstnání doručí přihlášku s požadovanými přílohami do 10. 12. 2019 do 15.00 hodin na adresu: Ing. Ivana Julínková, CSc., ředitel personálního úseku Nemocnice Pardubického kraje, a. s., Kyjevská 44, 532 03 Pardubice, v zalepené obálce s označením "NEOTVÍRAT – výběrové řízení – Oblastní ředitel pro zdravotní služby Pardubické a Chrudimské nemocnice" s uvedením adresy podavatele.

Přihlášky doručené po uvedeném termínu či jiným způsobem nebudou do výběrového řízení zařazeny.

Výběrové řízení proběhne v prosinci 2019, uchazeče k němu písemně pozve předseda výběrové komise. Výběrová komise vyhodnotí předložené doklady, případně vyžádá jejich doplnění, zrealizuje pohovory s uchazeči, kteří splnili stanovená kritéria, a po uskutečnění výběrového řízení vyhlásí pořadí uchazečů.

Kontaktní osoba pro formální záležitosti: Ing. Zdeněk Vacek, tel. 702 159 770.


Informace o pozici

Společnost
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Adresa
Kyjevská 44, Pardubice – Pardubičky
Požadované vzdělání: Vysokoškolské / univerzitní
Benefity: Mobilní telefon, Příspěvek na penzijní/životní připojištění, Dovolená 5 týdnů, Vzdělávací kurzy, školení, Závodní stravování, Zdravotní volno/sickdays
Zařazeno: Zdravotnictví a sociální péče, Vrcholový management
Typ pracovního poměru
Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek
Typ smluvního vztahu
Typ smluvního vztahu: pracovní smlouva
Zadavatel: Zaměstnavatel

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Máte šanci! Na tuto nabídku zatím odpověděli méně než 4 lidé.