Úřad MČ Praha 11 (Jižní Město)

koordinátor otevírání dat

OZNÁMENÍ O NABÍDCE VOLNÉHO PRACOVNÍHO MÍSTA

Městská část Praha 11, zastoupená tajemnicí Úřadu městské části Praha 11
oznamuje, že Odbor kancelář starosty
hledá pracovníka na obsazení pracovního místa

KOORDINÁTOR OTEVÍRÁNÍ DAT

na dohodu o provedení práce či dohodu o pracovní činnosti. Koordinátor otevírání dat řídí celý proces otevírání dat organizace a je za něj zodpovědný. Některé kroky realizuje s pomocí ostatních rolí.

Požadujeme:

 •  zkušenost s řízením projektů
 •  znalost problematiky otevírání dat a jejich aplikaci
 •  dobré organizační dovednosti, argumentační a komunikativní dovednosti

Náplň práce:

V rámci vytvoření publikačního plánu Koordináor otevírání dat zajišťuje následující činnosti:

 •  spolupracuje s odbory Úřadu městské čáti Praha 11
 •  připravuje interní legislativu
 •  připravuje publikační plán
 •  rozhoduje o způsobu katalogizace otevřených dat
 •  zveřejňuje publikační plán
 •  periodicky vyhodnocuje plnění publikačního plánu a informuje vedení

V ráci zveřejnění konkrétní datové sady v otevřené podobě Koordináor otevírání dat zajišťuje následující činnosti:

 •  kontroluje připravenou datovou sadu k publikaci
 •  zajišťuje zveřejnění datové sady

Nabízíme:

 •  flexibilní časovou dobu
 •  možnost práce z domova
 •  odměna z dohody 300 - 360 Kč/hod
 •  rozsah dohody cca 40 hod/měsíčně dle potřeby projektu

Přihlášku do výběrového řízení společně s životopisem, ve kterém budou strukturovaně uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech, je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel v zalepené obálce nejpozději dne 18.10.2019 v podatelně Úřadu městské části Praha 11, adresa:

Úřad městské části Praha 11
personální oddělení
Ocelíkova 672, 149 00 Praha 4

obáku označt slovy: "neotvírat - výběrové řízení koordinátor otevírání dat“

Toto oznámení může být zrušeno kdykoliv v jeho průběhu či ukončeno bez výběru kandidáta.

Praha 17.09.2019

Ing. Simona Klimakovská
tajemnice Úřadu městské části Praha 11


Informace o pozici

Společnost
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11
Adresa
Ocelíkova 672/1, Praha – Háje
Požadované vzdělání: Středoškolské nebo odborné vyučení s maturitou
Zařazeno: Administrativa, IS/IT: Konzultace, analýzy a projektové řízení, Státní a veřejná správa
Typ pracovního poměru
Typ pracovního poměru: Práce na zkrácený úvazek
Délka pracovního poměru
Délka pracovního poměru: Na dobu určitou
Typ smluvního vztahu
Typ smluvního vztahu: dohoda o pracovní činnosti, jiné
Zadavatel: Zaměstnavatel

Máte šanci! Na tuto nabídku zatím odpověděli méně než 4 lidé.