ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
vyhlašuje výběrové řízení

rada / odborný rada - správce ICT

Základní charakteristika služebního místa správce ICT:

 • Rozvoj a uplatňování koncepcí technického a organizačního zajištění informačních systémů České školní inspekce včetně řešení problémů informačních systémů s celostátní působností.
 • Zpracovává podklady pro vývojářské práce v rámci informačních a komunikačních systémů České školní inspekce.
 • Poskytuje konzultační a metodickou pomoc pracovníkům České školní inspekce při práci s informačními systémy České školní inspekce, definuje uživatelské problémy, podílí se na jejich řešení.
 • Zajišťuje funkčnost a bezpečnost provozovaných HW a SW systémů a aplikací.
 • Provádí instalaci a konfiguraci počítačů, serverů a dalších zařízení, zejména pak operačních systémů a kancelářských aplikací, konfiguraci počítačové sítě; připojení a konfiguraci obvyklých počítačových periferií.
 • Provádí základní diagnostiku poruch prostředků ICT a zajišťuje opravy v rámci stanovených postupů.
 • Podílí se na centrální evidenci počítačových programů, rozmístění a užívání prostředků výpočetní a komunikační techniky.

Na služebním místě jsou dále vykonávány vybrané činnosti v některé z těchto oblastí (nebo jejich kombinace):

 • správa OS MS Windows a MS Windows Server včetně Active Directory
 • správa MS SQL Serveru, tvorba dotazů a pohledů (tvorba reportů)
 • správa MS Exchange, MS Sharepoint, IIS
 • správa virtuálních systémů v prostředí VMware
 • správa serverového HW a další HW infrastruktury (disková pole, aktivní síťové prvky - směrovače, firewally, apod.)
 • správa vlastních informačních systémů a aplikací nebo informačních systémů třetích stran

U žadatelů se předpokládá znalost některé z těchto oblastí. Ostatní může být předmětem následného externě realizovaného vzdělávání.

Žadatel, který dosud není ve služebním poměru (tj. nejedná se o státního zaměstnance ve smyslu zákona), podává žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo rada / odborný rada – správce ICT (příloha č. 1); žadatel, který již je ve služebním poměru (tj. již se jedná o státního zaměstnance ve smyslu zákona o státní službě), podává žádost o zařazení na služební místo rada / odborný rada – správce ICT (příloha č. 2).

Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 2. 9. 2019, tj. v této lhůtě zaslané na adresu Česká školní inspekce, oddělení profesního rozvoje, Mgr. Lucie Vargová, DiS., Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5 nebo osobně podané do podatelny České školní inspekce na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na posta(a)csicr.cz nebo prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky: g7zais9).

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo správce ICT 2“.

K žádosti dále žadatel přiloží:

- strukturovaný životopis s přehledem dosavadního průběhu zaměstnání,
- motivační dopis.

Více informací a přihlášku s přílohami naleznete na webových stránkách: https://www.csicr.cz/cz/Kariera


Informace o pozici

Společnost
Česká školní inspekce
Adresa
Fráni Šrámka 2319/37, Praha – Smíchov
Požadované vzdělání: Bakalářské
Benefity: Bonusy/prémie, Mobilní telefon, Notebook, Příspěvek na penzijní/životní připojištění, Flexibilní začátek/konec pracovní doby, Stravenky/příspěvek na stravování, Dovolená 5 týdnů, Vzdělávací kurzy, školení, Příspěvek na sport/kulturu/volný čas, Zdravotní volno/sickdays, Možnost studijního volna
Zařazeno: IS/IT: Konzultace, analýzy a projektové řízení, IS/IT: Správa systémů a HW, IS/IT: Vývoj aplikací a systémů
Typ pracovního poměru
Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek
Délka pracovního poměru
Délka pracovního poměru: Na dobu neurčitou
Typ smluvního vztahu
Typ smluvního vztahu: pracovní smlouva
Zadavatel: Zaměstnavatel

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE, Klára Špičáková
251 023 109
Máte šanci! Na tuto nabídku zatím odpověděli méně než 4 lidé.