Poslání
Poslání Střediska rané péče EDUCO Zlín z.s. je poskytovat odbornou pomoc a podporu rodinám s dětmi se zdravotním znevýhodněním od narození do 7 let věku dítěte. Dětem a rodinám pomáháme v jejich přirozeném prostředí s cílem posílit jejich samostatnost a nezávislost na sociální pomoci. Působíme ve Zlínském kraji.

Cílová skupina
Cílovou skupinou EDUCA jsou rodiny s dětmi od narození do 7 let věku, které mají zdravotní postižení nebo obtíže ve vývoji, a to: děti s mentálním, tělesným, kombinovaným postižením, s autismem nebo předčasně narozené (i v kombinaci se smyslovým postižením, pokud smyslové postižení není pro jejich vývoj určující).

Dlouhodobé cíle naší služby a působení organizace
● Dosáhnout co největšího možného rozvoje schopností a dovedností dítěte v přirozeném domácím prostředí.
● Provézt rodiny v období nepříznivé situace a dovézt je k jejich samostatnosti.
● Poskytovat prvotřídní službu rané péče v souladu s precizně nastavenými standardy kvality a dalšími metodikami a nástroji kontroly kvality služby, včetně jejího pravidelného vyhodnocování.
● Zvýšit informovanost a povědomí o službě rané péče, jejím smyslu a potřebnosti.

Fundraiser a PR

Požadujeme: středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání, orientace v realitě neziskových organizací, řidičský průkaz sk. B, znalost AJ na úrovni B2, perfektní práce na PC (word, excel, grafické programy), kultivovaný písemný projev, schopnost prezentace, komunikační zdatnost, jednání a vyjednávání, argumentační dovednosti, myšlení v souvislostech, empatie, kreativita, nadšení, ztotožnění se s posláním organizace, akceptace cílové skupiny organizace, schopnost vyrovnat se s odmítnutím, práce v týmu i samostatně.

Výhodou je praxe v neziskové organizaci nebo oblastech jako je marketing, PR či žurnalistika.

Nabízíme: úvazek 1 na dobu neurčitou, stabilní pracovní uplatnění v příjemném kolektivu, samostatný výkon práce dle pokynů nadřízeného, práce v neziskové organizaci, zaměstnanecké benefity, služební notebook a telefon, vzdělávání, velice pěkné pracovní prostředí v sídle organizace (Zlín - Louky).

Popis práce: jedná se o samostatnou činnost na celý úvazek, při níž fundraiser vyhledává a motivuje potenciální dárce z řad firem, organizací či jednotlivců k jednorázové či pravidelné finanční či hmotné podpoře činnosti organizace. Vytváří a udržuje dobré vztahy s dárci, přáteli a podporovateli organizace. Práce je zaměřena na získávání finančních prostředků a vytvoření stabilní sítě podporovatelů. Dále jsou též úkolem fundraisera kvalitní PR, vedení databáze dárců, vytváření a koordinování projektů spojených s fundraisingem nebo PR, pořádání a koordinování benefičních akcí. Celkově je to velice kreativní práce, vyžadující nadšení, elán a zodpovědnost.

Průběh a podmínky výběrového řízení:

Výběrové řízení bude dvoukolové. V prvním kole zájemci pošlou do 25. 8. 2019.

a) profesní životopis,

b) motivační dopis, ve kterém uchazeči nastíní i vlastní představu o tom, co dělá fundraiser.

c) písemnou žádost o podporu Střediska rané péče EDUCO Zlín od místní firmy (vyberte sami nějakou reálnou místní firmu a písemně ji požádejte o podporu/nabídněte aktivitu, skrze kterou by firma mohla neziskovou organizaci podpořit) Rozsah a forma žádosti je na každém zájemci.

Ve druhém kole, které se bude konat v sídle organizace, budou vybraní zájemci pozváni k osobnímu setkání (dáme si s nimi dobrou kávu a sušenky). Nástup do pracovního poměru bude možný ihned dle domluvy.

Děkujeme.


Informace o pozici

Společnost
Středisko rané péče EDUCO Zlín z.s.
Adresa
Chlumská 453, Zlín – Louky
Požadované vzdělání: Středoškolské nebo odborné vyučení s maturitou
Požadované jazyky: Čeština (Výborná), Angličtina (Pokročilá)
Plat
Plat: 22 000 – 28 000 Kč / měsíc
Benefity: Mobilní telefon, Notebook, Dovolená 5 týdnů, Firemní akce, Zahraniční pracovní cesty, Účast na zahraničních konferencích
Zařazeno: Marketing, Média, reklama a PR
Typ pracovního poměru
Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek
Délka pracovního poměru
Délka pracovního poměru: Na dobu neurčitou
Typ smluvního vztahu
Typ smluvního vztahu: pracovní smlouva
Zadavatel: Zaměstnavatel

Středisko rané péče EDUCO Zlín z.s., Gabriela Kopečná
736 230 166
Máte šanci! Na tuto nabídku zatím odpověděli méně než 4 lidé.