Informace o nabízeném místě

Jedná se o pracovní místo vedoucího zaměstnance ve 14. platové třídě. Podle § 33 odst. 3 písm. b) zákoníku práce se pracovním poměr zakládá jmenováním; ředitele agentury hospodařením s nemovitým majetkem jmenuje ministr obrany. Zkušební doba je podle zákoníku práce 6 měsíců.


Platové ohodnocení vychází z nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách (platový tarif, příplatek za vedení, zvláštní příplatek, osobní příplatek).

Vaší pracovní náplní bude mimo jiné:

- řízení a kontrola výkonu stavebního zabezpečení v rezortu Ministerstva obrany,

- dohled nad dodržováním právních předpisů a vnitřních předpisů rezortu obrany v oblasti zabezpečení nemovité infrastruktury rezortu Ministerstva obrany,

- iniciování a navrhování vnitřní právní úpravy ve svěřených oblastech působnosti,

- řízení komplexního zabezpečení personálního a ekonomického systému ve své působnosti, zejména financování oblasti nemovité infrastruktury Ministerstva obrany, plánování výdajů, rozpočtování a zabezpečení realizace veškerých výdajů na nemovitou infrastrukturu resortu obrany, řízení a kontrola plnění smluvních závazků,

- řízení zpracování statisticko-ekonomických analýz a dokumentů v oblasti nemovité infrastruktury rezortu Ministerstva obrany, řízení a kontrola kontrolní a vyhodnocovací činnosti ve svěřených oblastech působnosti,

- ochrana ekonomických zájmů státu, zejména ve vztahu k ekonomické efektivnosti provádění obchodních operací při pořizování dodávek a služeb v oblasti nemovité infrastruktury resortu obrany, navrhování a ovlivňování procesu účelného využívání nemovité infrastruktury uživateli.

- řízení systému evidence nemovitého majetku v resortu obrany, odpovědnost za evidenci nemovitostí v katastru nemovitostí,

- řízení nákupu energií, oblasti údržby a oprav, služeb, stavebních investic souvisejících s nemovitou infrastrukturou resortu obrany,

- řízení součinnosti odborných orgánů agentury se všemi subjekty napříč rezortem Ministerstva obrany (zejména pak s Armádou České republiky), zabezpečení úkolů spojených s ochranou objektů důležitých pro obranu státu,

- plnění funkce příkazce operace v rozsahu práv a povinností stanovených právními a vnitřními předpisy.

Co požadujeme:

(1) Státní občanství České republiky.

(2) Plná svéprávnost.

(3) Bezúhonnost.

(4) Dosažené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu ekonomického, technického, nebo právního zaměření.

(5) Potřebná zdravotní způsobilost.

(6) Přístup k utajovaným informacím až do stupně utajení TAJNÉ podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.

(7) Předpoklad pro výkon funkce obsazované jmenováním podle zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních organizacích ČSFR, ČR a SR, ve znění pozdějších předpisů, a to v případě, že se jedná o osobu narozenou před 1. prosincem 1971.

(8) Minimálně 5 let praxe na vyšší manažerské pozici.

(9) Znalosti a zkušenosti v oblasti stavebnictví a veřejných zakázek.

(10) Výborné komunikační, organizační, manažerské a prezentační dovednosti, přesvědčivé a diplomatické vystupování, odolnost zátěžovým situacím.

(11) Výhodou zkušenosti a orientace ve státní správě, zejména z oblasti řízení akvizic.

Nepožadujeme znalost cizího jazyka


Informace o pozici

Společnost
Ministerstvo obrany
Adresa
Hradební 772/12, Praha – Staré Město
Požadované vzdělání: Vysokoškolské / univerzitní
Benefity: Příspěvek na dovolenou, Mobilní telefon, Notebook, Příspěvek na penzijní/životní připojištění, Stravenky/příspěvek na stravování, Dovolená 5 týdnů, Firemní rekreační zařízení, Vzdělávací kurzy, školení, Firemní školka, Příspěvek na sport/kulturu/volný čas, Zvýhodněné půjčky zaměstnancům, Zdravotní volno/sickdays
Zařazeno: Státní a veřejná správa, Vrcholový management, Ředitel instituce
Typ pracovního poměru
Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek
Délka pracovního poměru
Délka pracovního poměru: Na dobu neurčitou
Typ smluvního vztahu
Typ smluvního vztahu: pracovní smlouva
Zadavatel: Zaměstnavatel