[English version down below]

Inovujeme mechanické zámky. Vyvíjíme kombinatorické algoritmy, aby tato 3000 let stará technologie byla konkurenceschopná dalších 1000 let s přispěním AI.

Locksley je start-up vyrůstající z ČVUT, který navazuje na sedm let výzkumu oceněného cenou Wernera von Siemense. Udržujeme vazby na akademický svět a se založením jsme podepsali dlouhodobý kontrakt se silným globálním zákazníkem.

Budujeme malý akceschopný tým, ve kterém spolurozhoduje každý člen, kde se navzájem známe, kde funguje otevřená komunikace a kde můžeme respektovat individuální potřeby. Nabízíme kromě klasické kanceláře na zastávce metra Karlovo náměstí i možnost remote práce z domova a nebráníme se částečným pracovním úvazkům. Jsme tým, který má rád svoji práci, a proto ví, kdy v pátek večer včas zamknout kancelář.

S výsledky naší práce budete mít přímý vliv na způsob realizace projektů po celém světě.

Koho bychom mezi sebou rádi uvítali

Hledáme programátora/-ku C++, který by se stal součástí týmu budujícího spolehlivou škálovatelnou serverovou aplikací. S námi se můžete podílet na návrhu architektury systémů, vytvářet prototypy a implementovat výsledná řešení. Důraz klademe na automatizované testování a ladění výkonu našich algoritmů. Pokud se nelekáte NP-úplných úloh, slibujeme, že vaše znalosti algoritmizace nebudou reznout.

Co byste měl/měla umět nebo mít

 • Občan EU
 • Očekáváme alespoň dva roky praxe s jazykem C++.
 • Mít pasivní znalost angličtiny a kvůli dokumentaci i aktivní znalost psanou.
 • Samostatnost i umění spolupráce
 • Uvítáme výmluvnou praxi.

Výhodou jsou zkušenosti s

 • principy SOLID a návrhovými vzory,
 • standardy C++ 2011 / 2014,
 • TDD, DevOps nástroji (GitLab/GItHub, CI/CD) a Linuxem,
 • matematickým modelování, lineárním a kvadratickým programováním (LP, ILP, QLP, QILP), nebo
 • řešením úloh splnitelnosti výrokových formulí (SAT).

Nabízíme vám

 • inovativní práci, která vás nebude nudit
 • 5 týdnů dovolené a flexibilní pracovní dobu,
 • 1 týden na vzdělávání dle vlastního uvážení,
 • ergonomicky zařízená kancelář,
 • notebook pro práci z domova, hrazení telefonních poplatků
 • preferujeme HPP, umíme i práci na IČO, částečný úvazek
 • ocenění odpovídající expertýze, prémie po úspěšném dokončení projektu nebo zakázky,
 • nákup HW i SW podle individuálních potřeb.

------------------------------------- ENGLISH VERSION ----------------------------------------------------

Prototyping, research and development in C++

We are innovating mechanical locks. We develop combinatorial algorithms so that 3000 years old technology remains in top competition class for next 1000 years powered by AI.

Locksley is start-up grown from CVUT/FEL university and it binds to seven years long research awarded by Werner von Siemens prize. We maintain the academic links and at setting up our start up we signed a long term contract with mighty global customer.

We are building small but powerful team in which everyone contributes to decisions, where we must know each other and where open communication is important so that individual needs are respected. We offer classical offices at the Karlovo náměstí metro station and the possibility of remote work from home. We optionally support part time jobs. We like and are excited about our jobs and therefore we know when to lock the office on Friday evening.

With the results of our work you will have a direct influence on realization of projects around the globe.

Who we would like to welcome among ourselves

We are looking for a C++ programmer to become a part of a team that builds a reliable, scalable server application. You can participate with us in the design of system architectures, prototypes and implement the resulting solutions. We put emphasis on automated testing and tuning of the performance of our algorithms. If you do not fear NP Completeness Problem we promise you that your knowledge of algorithming will not go rust.

Expected competencies or position

 • EU citizenship
 • Some knowledge of Czech language
 • Very good level of English language both verbal and written
 • Self driven and self motivated - able to work independently
 • We welcome self speaking job history record

Your advantage is a below experience

 • Principles of SOLID and design,
 • C++ 2011 / 2014 standards
 • TDD, DevOps tools (GitLab/GitHub, CI/CD) and Linux,
 • mathematical modeling, linear and quadratic programming (LP, ILP, QLP, QILP), or satisfiability problem of mathematical statement formulas (SAT).

We offer

 • Innovative work which is far from boring
 • 5 weeks of vacation leave and flexible working hours
 • 1 week for education in topic of your free choice
 • We welcome employment but freelance is not a problem, partial job possible
 • Remuneration balanced with expertise, premium after successful project completion
 • Hardware and software equipment according to individual need
 • Ergonomically Furnished Office
 • Laptop for work from home, free phone expense

Informace o pozici

Společnost
Locksley.CZ s.r.o.
Adresa
Na Moráni 360/3, Praha – Nové Město
Požadované vzdělání: Vyšší odborné
Požadované jazyky: Angličtina (Středně pokročilá)
Plat
Plat: 50 000 – 90 000 Kč / měsíc
Benefity: Bonusy/prémie, Mobilní telefon, Notebook, Flexibilní začátek/konec pracovní doby, Dovolená 5 týdnů, Možnost občasné práce z domova, Práce převážně z domova, Individuální rozvržení pracovní doby, Možnost si napracovat hodiny, Vlastní organizace náplně práce, Možnost studijního volna, Účast na zahraničních konferencích, Vyhrazený čas na inovace, Rozjezd zcela nového projektu
Zařazeno: IS/IT: Vývoj aplikací a systémů, Technika a vývoj, Věda a výzkum, Matematik, Programátor
Typ pracovního poměru
Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek, práce na zkrácený úvazek
Délka pracovního poměru
Délka pracovního poměru: Na dobu určitou
Typ smluvního vztahu
Typ smluvního vztahu: pracovní smlouva, práce na živnostenský list/IČO, dohoda o pracovní činnosti
Zadavatel: Zaměstnavatel

Pozice je vhodná pro absolventy.

Pozice je vhodná pro OZP, bez docházení do firmy. Vhodné pro: tělesně postižení, vozíčkáři, ostatní.


Locksley.CZ s.r.o., Vladislav Král