Státní zemědělská a potravinářská inspekce, 603 00 Brno, Květná 15.

Právník/Právnička Hradec Králové

Ústřední ředitel Státní zemědělské a potravinářské inspekce jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014, o státní službě, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení služebního místa

odborného rady na právním oddělení Inspektorátu v Hradci Králové – PRÁVNÍK

Informace o služebním místě:

 • obor služby: 29. Legislativa a právní činnost,
 • služební úvazek: 1,0,
 • služební poměr na dobu neurčitou,
 • předpokládaný nástup: 1. 4. 2019,
 • místo výkonu služby: Hradec Králové (Březhradská 182),
 • zařazení podle Přílohy č. 1 zákona o státní službě do 12. platové třídy.

Stručný popis činnosti:

 • zabezpečuje a odpovídá za právní agendu inspektorátu, při tom zejména řeší problematiku pracovně právní, obchodně právní, správně právní a další právní otázky,
 • vedení správních řízení na prvním stupni spadající do kompetence a pravomoci inspektorátu, příprava podkladů pro rozhodování ředitele inspektorátu ve správním řízení, včetně odpovědnosti za včasnost a vedení potřebné evidence (spisů),
 • poskytování právní podpory zaměstnancům inspektorátu při výkonu kontrolní činnosti,
 • práce s judikaturou národních soudů.

Pracovní podmínky a benefity:

 • 5 týdnů dovolené za kalendářní rok,
 • zdravotní volno (sick days),
 • pružná pracovní doba,
 • příspěvek na stravování formou stravenek,
 • osobní příplatek po zapracování,
 • příspěvek z FKSP,
 • prostor pro další vzdělávání a odborný růst.

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem o státní službě může zúčastnit uchazeč, který:

1. splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:

 • je státním občanem České republiky;
 • dosáhl věku 18 let;
 • je plně svéprávný;
 • je bezúhonný;
 • má potřebnou zdravotní způsobilost;

2. splňuje jiný požadavek stanovený služebním předpisem, tj.:

 • odborné zaměření vzdělání – vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oblasti práva.

Výběrového řízení se může zúčastnit státní zaměstnanec i osoba jiná. Státní zaměstnanec podá v souladu s § 24 odst. 3 zákona o státní službě „žádost o zařazení na služební místo.“ Osoba jiná podá v souladu s § 24 odst. 4 zákona o státní službě žádost o přijetí do služebního poměru“, jejíž součástí bude též žádost o zařazení na služební místo.

K žádosti a příslušným listinám uchazeč dále doloží:

 • strukturovaný profesní životopis
 • motivační dopis

Posuzovány budou žádosti, které uchazeči zašlou v českém jazyce v termínu do 22. 2. 2019 prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na podatelnu Státní zemědělské a potravinářské inspekce, Květná 15, 603 00 Brno nebo doručí osobně na podatelnu na adresu Květná 15, 603 00 Brno. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu (epodatelna szpi.gov.cz) nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky je avraiqg). Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost o zařazení na volné služební místo včetně požadovaných listin musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo Právník v Hradci Králové“ a musí obsahovat kontaktní údaje odesílatele.

Bližší informace poskytne:
Ing. Jiří Petrášek, ředitel Inspektorátu v Hradci Králové

tel. 495 454 110

Přílohy:

 • Žádost o přijetí do služebního poměru

(Bližší informace o nakládání s osobními údaji pro účel výběrových řízení naleznete na http://www.szpi.gov.cz/gdpr-informacni-povinnost.aspx)

→ Podrobné informace naleznete na našich webových stránkách: http://www.szpi.gov.cz/clanek/volna-mista-szpi-inspektorat-v-hradci-kralove-prijme-pravnika-pravnicku.aspx ←


Informace o pozici

Společnost
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Adresa
Březhradská 182, Hradec Králové – Březhrad
Požadované vzdělání: Vysokoškolské / univerzitní
Benefity: Flexibilní začátek/konec pracovní doby, Stravenky/příspěvek na stravování, Dovolená 5 týdnů, Vzdělávací kurzy, školení, Zdravotní volno/sickdays
Zařazeno: Administrativa, Právní služby, Státní a veřejná správa, Právník
Typ pracovního poměru
Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek
Délka pracovního poměru
Délka pracovního poměru: Na dobu neurčitou
Typ smluvního vztahu
Typ smluvního vztahu: pracovní smlouva
Zadavatel: Zaměstnavatel

Pozice je vhodná pro absolventy.


Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Mgr. Petra Volavková
Květná 504/15, 60300 Brno – Pisárky, Česká republika
542 426 656
Máte šanci! Na tuto nabídku zatím odpověděli méně než 4 lidé.