Státní fond dopravní infrastruktury (dále SFDI) vypisuje výběrové řízení na obsazení služebního místa odborný rada - právník v Právním oddělení. Přijatý zaměstnanec bude vykonávat různorodé činnosti z oblasti práva se zaměřením na činnosti a účel SFDI.

Právník/právnička

Státní fond dopravní infrastruktury je moderní organizací s širokou působností v oblasti dopravního stavitelství. Jeho hlavní činností je financování výstavby a modernizace silnic, dálnic, železnic a vodních cest. Spolu s ministerstvem dopravy a investorskými organizacemi se podílí na přípravě a realizaci infrastrukturních projektů, což mj. znamená přípravu celostátních koncepčních dokumentů, posouzení záměrů projektů jednotlivých staveb, supervizi projektových dokumentací, financování výstavby, supervizi realizace staveb či tvorbu resortních metodik určených pro přípravu, zadávání, realizaci a údržbu dopravních staveb. V současné době má SFDI více než 80 odborných pracovníků – ekonomů, projektantů a stavebních inženýrů, kteří zajišťují financování dopravních staveb z rozpočtu SFDI a podílí se na efektivním vynakládání finančních prostředků SFDI.

Popis činností na pozici právník/právnička:

SFDI je profesionálně a moderně řízenou státní organizací. Našimi principy jsou efektivní a transparentní výkon veřejné služby. Pokud se rozhodnete vstoupit do našeho týmu, dáme Vám možnost využít dobře své schopnosti a aktivně přispívat svými nápady v práci organizace. Jedná se o velice zajímavou a pestrou práci, která spočívá v různorodé právní činnosti v rámci účelu SFDI. Hlavními činnostmi jsou zejména:

Zpracování koncepčních a metodických podkladů pro činnost SFDI v souladu s jeho účelem;
Příprava a zpracování interních předpisů SFDI;
Zpracování stanovisek a výkladů souvisejících s financováním z rozpočtu SFDI;
Provádění metodického výkladu k financování dopravní infrastruktury ze SFDI a zajišťování metodické činnost SFDI ve vztahu k příjemcům finančních prostředků ze SFDI;
Zpracování a aktualizace pravidel pro financování z prostředků SFDI včetně pravidel pro předfinancování výdajů, které mají být kryty z prostředků fondů EU u projektů dopravní infrastruktury spolufinancovaných z EU a Manuálu pracovních postupů SFDI pro činnosti delegované na SFDI v rámci implementační struktury Operačního programu Doprava (OPD);
Posuzování a kontrola uzavíraných smluvních vztahů s příjemci a účast na jednáních s příjemci dle požadavku jiných útvarů SFDI;
Připomínkování zadávacích podmínek příjemců finančních prostředků ze SFDI před zahájením zadávacího řízení a účast v hodnotících komisí příjemců;
Řešení problematiky veřejné podpory v souvislosti s financováním projektů včetně komunikace s Evropskou komisí a ÚOHS
Spolupráce na přípravě zadávacích řízení pro veřejných zakázek zadávaných SFDI včetně veřejných zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU;
Řešení právních otázek zejména v oblasti veřejného financování, pracovněprávních vztahů, služebních předpisů, správního práva a obchodního práva;
Zpracování vyjádření a stanovisek za SFDI v rámci vedených vnějších připomínkových řízení k návrhům obecně závazných právních předpisů a k metodickým dokumentům OPD;
Poskytování právní podpory při výkonu kontrol prováděných u příjemců finančních prostředků u akcí financovaných z prostředků SFDI nebo spolufinancovaných z prostředků EU,
Příprava podání k soudům a k správním orgánům;
Zastupování SFDI na základě udělené plné moci před soudy a správními orgány.

Požadavky kladené na uchazeče:

 • ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu, odborné zaměření vzdělání – právo;
 • bezúhonnost;
 • zdravotní způsobilost.

Nabízíme:

 • stabilní zázemí státní organizace;
 • odpovídající finanční ohodnocení v rámci 13. platové třídy dle nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů;
 • možnost přiznání motivujícího osobního příplatku;
 • možnost dalšího vzdělávání a odborného růstu;
 • služební poměr na plný úvazek na dobu neurčitou;
 • pružnou pracovní dobu;
 • 5 týdnů dovolené;
 • 5 dnů indispozičního volna;
 • stravenky;
 • příspěvek na penzijní připojištění.

UPOZORNĚNÍ:

Výběrové řízení se řídí zákonem č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů. Podrobné informace a postup podání žádosti do výběrového řízení naleznete na

https://www.sfdi.cz/povinne-zverejnovane-informace/uredni-deska/

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce osobních údajů: Státní fond dopravní infrastruktury, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9. Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Ing. Lucie Bartáková, e-mail: poverenec"zavináč"sfdi.cz, tel: 266 097 286. Uvedené osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení a archivování spisu výběrového řízení, příp. osobního spisu zaměstnance, a komunikace mezi správcem a žadatelem. Osobní údaje budou uloženy po nezbytně dlouho dobu. Právním titulem zpracování je splnění právní povinnosti. Pro nepovinné osobní údaje je právním titulem zpracování oprávněný zájem správce. Proti zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu správce máte právo podat námitku správci na výše uvedené kontakty. Více o zpracování vašich osobních údajů, o svých právech a o způsobu jejich uplatnění se dozvíte na webové adrese: www.sfdi.cz/gdpr.


Informace o pozici

Společnost
Státní fond dopravní infrastruktury
Adresa
Sokolovská 1955/278, Praha – Libeň
Požadované vzdělání: Vysokoškolské / univerzitní
Benefity: Bonusy/prémie, Mobilní telefon, Příspěvek na penzijní/životní připojištění, Flexibilní začátek/konec pracovní doby, Stravenky/příspěvek na stravování, Dovolená 5 týdnů, Vzdělávací kurzy, školení, Zdravotní volno/sickdays, Firemní akce
Zařazeno: Právní služby, Státní a veřejná správa, Právník, Referent
Typ pracovního poměru
Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek
Délka pracovního poměru
Délka pracovního poměru: Na dobu neurčitou
Typ smluvního vztahu
Typ smluvního vztahu: jiné
Zadavatel: Zaměstnavatel

Máte šanci! Na tuto nabídku zatím odpověděli méně než 4 lidé.