Ředitel / ředitelka Fakultní nemocnice Ostrava

Ministr zdravotnictví

vyhlašuje

výběrové řízení na vedoucí pracovní místo

ŘEDITEL / ŘEDITELKA

Fakultní nemocnice Ostrava

Kvalifikační požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu;
 • zkušenosti v řízení a ekonomice zdravotnictví;
 • organizační schopnosti a řídící předpoklady;
 • občanská bezúhonnost;
 • jazykové znalosti.

Požadované přílohy:

 • životopis zaměřený na odbornou praxi;
 • doklady o dosaženém vzdělání;
 • osobní dotazník;
 • doklady podle zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění (tzn. osvědčení + čestné prohlášení);
 • výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců);
 • prohlášení na ochranu osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění;
 • prohlášení o jiné výdělečné činnosti a k § 304 zákoníku práce, v platném znění;
 • návrh koncepce řízení a rozvoje předmětné organizace.

Vzory a formuláře požadovaných dokumentů lze nalézt na internetové adrese http://www.mzcr.cz/obsah/tiskopisyvzoryformulare-pro-vyberova-rizeni-na-pracovni-mista_2543_1.html.

Přihlášku s originálními či úředně ověřenými doklady, telefonním spojením a e-mailovou adresou zasílejte do 30. 11. 2018 na adresu: Ministerstvo zdravotnictví, personální odbor, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2.

Přihláška bude doručena v uzavřené obálce s uvedením jména uchazeče/uchazečky a korespondenční adresy na zadní straně obálky, na přední straně bude obálka označena nápisem: PER/2 - Výběrové řízení FNO – NEOTVÍRAT.


Informace o pozici

Společnost
Ministerstvo zdravotnictví
Adresa
17. listopadu 1790/5, Ostrava – Poruba
Požadované vzdělání: Vysokoškolské / univerzitní
Požadované jazyky: Angličtina (Základní) nebo Němčina (Základní) nebo Francouzština (Základní)
Benefity: Stravenky/příspěvek na stravování, Vzdělávací kurzy, školení
Zařazeno: Vrcholový management, Zdravotnictví a sociální péče, Ředitel
Typ pracovního poměru
Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek
Délka pracovního poměru
Délka pracovního poměru: Na dobu neurčitou
Typ smluvního vztahu
Typ smluvního vztahu: pracovní smlouva
Zadavatel: Zaměstnavatel

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ, Jiří Berkovec
Máte šanci! Na tuto nabídku zatím odpověděli méně než 4 lidé.