V souladu s § 77 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně doplnění dalších přepisů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších přepisů a Řádu výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích vypisují výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků:

Akademický pracovník, vědecký pracovník

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

V souladu s § 77 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně doplnění dalších přepisů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších přepisů a Řádu výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích vypisují výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků:

ÚSTAV TECHNICKO - TECHNOLOGICKÝ

KATEDRA STAVEBNICTVÍ

Název pozice: Akademický pracovník – odborný asistent, docent, profesor
se zaměřením v některé z oblastí:

 • Geotechnika a zakládání staveb
 • Geodézie, Stavební geodézie
 • Stavební fyzika obecně nebo se specializací (např. akustika, teplo, světlo)
 • Materiály

U všech pozic požadujeme znalost práce se specifickými softwary.

Nabízíme:

 • Možnost realizace vlastního výzkumu v moderní laboratoři
 • Zapojení do projektů v rámci školy i ve spolupráci s praxí
 • Řízení studentských projektů
 • Práce v dynamickém kolektivu
 • Možnosti vycestování na zahraniční stáže v rámci Erasmus plus i bilaterálních dohod
 • Možnost práce i na zkrácený pracovní úvazek (např. 50%)

KATEDRA DOPRAVY A LOGISTIKY

Název pozice: Akademický pracovník - odborný asistent, docent, profesor

v oblasti dopravy a logistiky se zaměřením v některé z oblastí:

 • Technologie nákladní přepravy (silniční a železniční)
 • Technologie a řízení letecké a vodní dopravy
 • Technologie a řízení dopravy – IDS
 • Ekonomické a finanční nástroje v logistice
 • Řízení dodavatelských systémů
 • Informační a telekomunikační technologie a systémy
 • Dopravní politika
 • Dopravní prostředky
 • Logistika
 • Mechatronika, Projektování robotizovaných výrobních procesů

KATEDRA STROJÍRENSTVÍ

Název pozice: Akademický pracovník - odborný asistent, docent, profesor

se zaměřením v některé z oblastí:

 • Slévárenství
 • Materiály
 • Progresivní technologie
 • Procesy a robotika
 • Mechatronika
 • Metalografie
 • Energetika
 • Konstruování
 • Měřící technika a výstupní kvalita
 • Tribologie a servis strojů

KATEDRA PŘÍRODNÍCH VĚD

Název pozice: Akademický pracovník - odborný asistent, docent, profesor
se zaměřením v některé z oblastí:

 • Informační technologie
 • Matematika
 • Statistika
 • Fyzika
 • Automatizace a robotizace výrobních procesů
 • CAD/CAM podpora výrobních procesů

ENVIRONMENTÁLNÍ A VÝZKUMNÉ PRACOVIŠTĚ

Název pozice: Akademický/Vědecký pracovník - odborný asistent, docent, profesor
se zaměřením v některé z oblastí:

 • Organická/anorganická chemie
 • Analýza materiálů

Obecné požadavky pro všechny obsazované pozice:

 • Získaný titul prof., doc., Ph.D. nebo CSc., příp. Mgr., Ing. se zahájeným doktorským studiem
 • Aktivní angličtina
 • Schopnost přednášet a vést cvičení v angličtině (výhodou)
 • Přednášková činnost, vedení seminářů, projektů, bakalářských a diplomových prací
 • Předpoklady k tvůrčí činnosti
 • Schopnost publikovat a pracovat na vlastních projektech
 • Schopnost samostatné vědecké práce v oboru

ÚSTAV PODNIKOVÉ STRATEGIE

ÚSTAV PODNIKOVÉ STRATEGIE
Název pozice: Akademický pracovník – odborný asistent, docent, profesor - se zaměřením:

 • Řízení lidských zdrojů
 • Statistika (hospodářská, sociální)

KATEDRA CESTOVNÍHO RUCHU A MARKETINGU
Název pozice: Akademický pracovník – odborný asistent, docent, profesor - se zaměřením:

 • Marketing
 • Obchod

KATEDRA CIZÍCH JAZYKŮ
Anglický jazyk

- doktor / doktorand v oboru anglický jazyk (ideálně lingvistika, didaktika)

Požadavky:

 • zkušenosti s výukou jednoho nebo obou jazyků
 • publikační činnost
 • flexibilita
 • možnost práce ve večerních hodinách či o víkendu
 • znalost německého jazyka vítána

Přílohou: strukturovaný životopis, scan dokladu o dosaženém vzdělání, rozvrhová dostupnost

Německý jazyk:

Externí vyučující německého jazyka

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání
 • Vynikající znalost německého jazyka (úroveň min. B2)
 • flexibilita
 • možnost pracovat ve večerních hodinách či o víkendu
 • nutná předchozí praxe ve výuce cizích jazyků
 • znalost anglického jazyka vítána

Přílohou: strukturovaný životopis, scan dokladu o dosaženém vzdělání, rozvrhová dostupnost

KATEDRA EKONOMIKY

Obor: Ekonomika podniku

Specializace: Účetnictví

Název pozice: Akademický pracovník – odborný asistent, docent, profesor s požadavky:

 • docent / profesor v oboru specializace, či oboru příbuzném
 • Odpovídající publikační činnost v oboru specializace
 • Znalost AJ výhodou
 • Účast na řešení výzkumných projektů a grantů
 • Vyučované předměty a jejich zaměření: Finanční účetnictví I, Finanční účetnictví II, Mzdové účetnictví, Nauka o podniku, Nauka o podniku pro magisterské studium, Podnikové informační systémy a administrativa podniku, Ekonomická teorie, Řízení investic, Pokročilé metody analýz a modelování

KATEDRA HUMANITNÍCH STUDIÍ

Název pozice: Akademický pracovník – odborný asistent - se zaměřením:

 • Právo
 • Psychologie, sociologie

KATEDRA OBOROVÝCH DIDAKTIK

Název pozice: Akademický pracovník – odborný asistent, docent, profesor -

se zaměřením:

 • Pedagogika
 • Psychologie, speciální pedagogika, pedagogická psychologie
 • Didaktika odborných předmětů
 • Technologie vzdělávání
 • Počítačem podporované konstruování a výroba (znalost projektování v některém 3D SW)

Požadavky:

 • Vedení přednášek, cvičení
 • Vedení diplomových a bakalářských prací,
 • Příprava a řešení výzkumných projektů
 • Aktivní publikační činnost
 • Znalost metod výzkumu a analýz dat
 • Spoluúčast na řešení zakázek z uživatelské praxe

KATEDRA MANAGEMENTU

Název pozice: Akademický pracovník – odborný asistent - se zaměřením:

 • Podnikové řízení
 • Strategický management
 • Projektování podnikových procesů a inovací
 • Krizový a procesní management
 • Management jakosti

Obecné požadavky:

 • Praxe s výzkumnou a vývojovou činností
 • Zkušenost s realizací výzkumných projektů
 • Aktivní znalost jazyka (AJ)
 • Znalost matematicko-statistických metod výhodou
 • 100 % úvazek

Informace o pozici:

 • Mzdový tarif: 22 500 Kč, možnost osobního příplatku ve výši mzdového tarifu
 • Požadované vzdělání: Vysokoškolské 3. stupně (Ph.D.)

Název pozice: Akademický pracovník – asistent se studiem Ph.D. - se zaměřením:

 • Podnikové řízení
 • Personální management
 • Podnikové vzdělávání
 • Management jakosti
 • Řízení změn a inovací

Obecné požadavky:

 • Účast na řešení výzkumných projektů a grantů
 • Aktivní znalost jazyka (AJ)
 • Znalost matematicko-statistických metod výhodou
 • 100 % úvazek

Informace o pozici:

 • Mzdový tarif: 20 500 Kč, možnost osobního příplatku ve výši mzdového tarifu
 • Požadované vzdělání: vysokoškolské 2. stupně (Mgr., Ing.) - podmínkou studium Ph.D.

Název pozice: Akademický pracovník – docent - se zaměřením:

 • Projektování podnikových procesů a inovací
 • Krizový a procesní management
 • Management jakosti

Obecné požadavky:

 • Příprava a řešení výzkumných projektů.
 • Aktivní publikační činnost.
 • Spoluúčast při aktualizaci stávajících studijních programů a aktivní účast při vytváření nových studijních programů.
 • Spoluúčast na řešení zakázek z uživatelské praxe.

Informace o pozici:

 • Mzdový tarif: 30 000 Kč, možnost osobního příplatku ve výši mzdového tarifu

Obecné požadavky:

 • Účast na řešení výzkumných a rozvojových projektů a grantů
 • Aktivní znalost jazyka (AJ)
 • Snížený, nebo plný úvazek

Nabízíme:

 • Možnost profesního růstu
 • Možnost realizace vlastního výzkumu
 • Zapojení do projektů v rámci školy i ve spolupráci s praxí
 • Řízení studentských projektů
 • Práce v dynamickém kolektivu
 • Možnosti vycestování na zahraniční stáže v rámci Erasmus plus i bilaterálních dohod

Informace o pozicích:

 • Místo pracoviště: Okružní 517/10, 370 01 České Budějovice
 • Nemanická 436/7, 370 01 České Budějovice
 • Typ pracovního poměru: Práce na plný/částečný úvazek

ÚSTAV ZNALECTVÍ A OCEŇOVÁNÍ

Název pozice: Akademický pracovník – Ph.D., doc., prof. 100%

zaměření: Finance podniku, controlling, Makroekonomie

Požadavky kvalifikace:

 • · Vysokoškolské vzdělání: Ph.D., doc., prof.
 • · Aktivní znalost anglického jazyka.
 • · Aktivní publikační činnost v dané oblasti.
 • · Samostatnost, flexibilita, inovativní přístup k řešení problémů, schopnost týmové práce
 • · Občanská a morální bezúhonnost
 • · Mzda dle odpovídajícího tarifu, po zapracování odpovídající osobní ohodnocení
 • · Termín nástupu: dle dohody

Náplň práce:

 • Přímá účast na zabezpečení studijních programů, tj. garance spec. předmětů, vedení přednášek/seminářů, zkoušení, vedení kvalifikačních prací.
 • Spoluúčast při modernizaci stávajících studijních programů, resp. oborů a aktivní účast při vytváření nových studijních programů.
 • Spoluúčast na přípravě/řešení rozvojových/výzkumných projektech.
 • Spoluúčast na řešení zakázek z praxe.
 • Aktivní publikační činnost.
 • Zapojení do přípravy/řešení projektů/zakázek z praxe.

Nabízíme:

 • 8 týdnů dovolené
 • Práce v příjemném kolektivu
 • Možnost zahraničních mobilit
 • Adekvátní platové ohodnocení
 • Dotované stravování
 • Flexi passy/Příspěvek na penzijní připojištění
 • Mateřská škola

Název pozice: Vědecký pracovník - Ing., Ph.D. 100%

Specializace: Finance podniku, Oceňování podniku, Statistika, umělá inteligence – neuronové sítě

Požadavky kvalifikace:

 • Vysokoškolské vzdělání 2. stupně (Ing.) - podmínkou studium Ph.D.
 • Aktivní znalost anglického jazyka
 • Občanská a morální bezúhonnost
 • Samostatnost, flexibilita, inovativní přístup k řešení problémů, schopnost týmové práce
 • Znalost práce se SW Statistica/Mathematice velkou výhodou
 • Mzda dle odpovídajícího tarifu, po zapracování odpovídající osobní ohodnocení
 • Termín nástupu: dle dohody

Náplň práce (totožná pro obě pozice):

 • Příprava a řešení výzkumných projektů.
 • Zapojení do projektů, spolupráce s praxí.
 • Publikační činnost - publikování výstupů výzkumu v tuzemských, zahraničních vědeckých časopisech a sbornících.
 • Účast na konferencích.

Nabízíme:

 • 6 týdnů dovolené
 • Možnost profesního růstu
 • Práce v příjemném kolektivu
 • Dotované stravování
 • Adekvátní platové ohodnocení
 • Flexi passy/Příspěvek na penzijní připojištění
 • Mateřská škola
 • Možnost výjezdů v rámci programu Eramus +

Požadované doklady pro všechny pozice:

 • Přihláška do výběrového řízení (http://www.vstecb.cz/volna-pracovni-mista-1253-htm/ )
 • Strukturovaný profesní životopis
 • Ověřené kopie dokladů o absolvování vysoké školy, resp. dokladů o dosažených hodnostech a titulech,
 • Výpis z rejstříků trestů (ne starší 3 měsíců),
 • Přehled dosavadní pedagogické praxe a praxe v oboru
 • Přehled publikační, prezentační a vědecko-výzkumné činnosti.

Informace o pozicích:

 • Místo pracoviště: Okružní 517/10, 370 01 České Budějovice
 • Nemanická 436/7, 370 01 České Budějovice
 • Typ pracovního poměru: Práce na plný/ částečný úvazek
 • Délka pracovního poměru: Na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení
 • Typ smluvního vztahu: Pracovní smlouva
 • Mzdový tarif: 20 500 – 45 000 Kč (dle pracovního zařazení), možný osobní příplatek
 • Požadované vzdělání: Vysokoškolské 3. stupně (Ph.D.), výjimečně vysokoškolské 2. stupně (Mgr., Ing.) - podmínkou studium Ph.D.
 • Požadované jazyky: Angličtina
 • Nabízíme: 8 týdnů dovolené, dotované stravování, mateřská školka

Termín pro podání přihlášky: 31.11.2018

Kontaktní osoba: Valéria Kaiserová, tel. 387 842 102

Adresa: VŠTE v Českých Budějovicích, Okružní 517/10, 37001 České Budějovice, Česká republika


Informace o pozici

Společnost
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Adresa
Česká republika
Požadované vzdělání: Vysokoškolské / univerzitní
Požadované jazyky: Angličtina (Pokročilá)
Plat
Plat: 20 500 – 40 000 Kč / měsíc
Zařazeno: Vzdělávání a školství
Typ pracovního poměru
Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek, práce na zkrácený úvazek
Délka pracovního poměru
Délka pracovního poměru: Na dobu určitou
Typ smluvního vztahu
Typ smluvního vztahu: pracovní smlouva
Zadavatel: Zaměstnavatel

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Valérie Kaiserová
Máte šanci! Na tuto nabídku zatím odpověděli méně než 4 lidé.