Nemocnice Pardubického kraje, a. s. se řadí mezi desítku největších nemocnic v České republice, roční obrat činí více než 4,1 miliardy korun a zaměstnává cca 4 600 zaměstnanců. Společnost tvoří pět pracovišť – Pardubická nemocnice, Chrudimská nemocnice, Orlickoústecká nemocnice, Litomyšlská nemocnice a Svitavská nemocnice.

OBLASTNÍ ŘEDITEL PRO ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY

Představenstvo Nemocnice Pardubického kraje, a.s., se sídlem Kyjevská 44, 532 03 Pardubice vypisuje výběrové řízení na obsazení funkce

OBLASTNÍHO ŘEDITELE/LKY PRO ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY ORLICKOÚSTECKÉ, SVITAVSKÉ A LITOMYŠLSKÉ NEMOCNICE,


jehož úkolem bude řízení a koordinace činností nemocnic v oblasti poskytování zdravotní péče.

Požadavky na uchazeče:

· VŠ vzdělání ekonomického nebo lékařského zaměření,

· praxe minimálně 10 let na řídící pozici,

· praxe při řízení více organizačních jednotek (holdingové/korporátní řízení) výhodou,

· znalost organizace a financování zdravotní péče,

· znalost alespoň jednoho cizího jazyka (Aj, Nj) na komunikativní úrovni výhodou,

· výkon práce na plný úvazek je výhodou,

· orientace v právních předpisech týkajících se poskytování zdravotní péče,

· manažerské dovednosti, odolnost vůči stresu, výborné organizační a komunikační dovednosti, časová flexibilita,

· uživatelská znalost MS Office,

· občanská a morální bezúhonnost,

· řidičský průkaz sk. B - aktivní řidič.

Nabízíme:

· vysoce odpovědnou, smysluplnou a zajímavou práci s vysokým přínosem pro veřejnost,

· adekvátní finanční ohodnocení na bázi smluvní mzdy s roční prémiovou složkou,

· mobilní telefon, laptop a služební vůz i pro soukromé využití,

· práci u největšího zaměstnavatele v Pardubickém kraji,

· místo výkonu práce v jedné z uvedených lokalit společnosti dle dohody.

Náležitosti přihlášky a dokladů:

Přihláška musí být písemná a musí obsahovat:

· přesné označení výběrového řízení, do něhož se uchazeč hlásí,

· osobní údaje – jméno, příjmení, tituly; datum a místo narození, státní příslušnost; adresu trvalého pobytu, telefonní a e-mailový kontakt; datum a podpis uchazeče.

K přihlášce je nutno doložit:

· strukturovaný profesní životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a odborné praxi, dosažených znalostech a dovednostech,

· písemně zpracovaný návrh vlastní koncepce řízení, provozu, rozvoje a organizační struktury Litomyšlské, Orlickoústecké a Svitavské nemocnice (max. 4 strany formátu A4). Preferují se prezentace vize, strategie, konkrétnost a systematičnost vyjádření,

· úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání,

· kopie osvědčení o získání specializace v lékařských oborech nebo manažerského vzdělání,

· výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,

· prohlášení o souhlasu s použitím a zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů pro výběrové řízení.

Termín a způsob podání přihlášek:

Uchazeč o zaměstnání doručí přihlášku s požadovanými přílohami do 16.11.2018 do 15.00 hodin na adresu: Mgr. Tomáš Krejčík, Ředitel personálního úseku Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Kyjevská 44, 532 03 Pardubice, v zalepené obálce s označením „NEOTVÍRAT - výběrové řízení – Oblastní ředitel pro zdravotnické služby Orlickoústecké, Svitavské a Litomyšlské nemocnice“ s uvedením adresy podavatele.

Přihlášky doručené po uvedeném termínu či jiným způsobem nebudou do výběrového řízení zařazeny.

Výběrové řízení proběhne na přelomu listopadu a prosince, uchazeče k němu písemně pozve předseda výběrové komise. Výběrová komise vyhodnotí předložené doklady, případně vyžádá jejich doplnění, zrealizuje pohovory s uchazeči, kteří splnili stanovená kritéria, a po uskutečnění výběrového řízení vyhlásí pořadí uchazečů.

Kontaktní osoba pro formální záležitosti: Dana Horská, tel. 725 586 772

Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu životopisných dat uvedených v zaslaném životopise dáváte souhlas společnosti Nemocnice Pardubického kraje, a.s., se sídlem Pardubice, Kyjevská 44, PSČ 532 03, IČO 275 20 536 k účelu výběrového řízení, případně další nabídky volných pracovních pozic, a to na dobu 1 (jednoho) roku ode dne udělení souhlasu, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Souhlas s jejich zpracováním můžete kdykoliv odvolat.


Informace o pozici

Společnost
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Adresa
Kyjevská 44, Pardubice – Pardubičky
Požadované vzdělání: Vysokoškolské / univerzitní
Benefity: Auto i pro soukromé účely, Mobilní telefon, Notebook, Příspěvek na penzijní/životní připojištění, Dovolená 5 týdnů, Vzdělávací kurzy, školení, Závodní stravování, Zdravotní volno/sickday
Zařazeno: Vrcholový management, Zdravotnictví a sociální péče, Ředitel
Typ pracovního poměru
Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek
Délka pracovního poměru
Délka pracovního poměru: Na dobu neurčitou
Typ smluvního vztahu
Typ smluvního vztahu: pracovní smlouva
Zadavatel: Zaměstnavatel

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Máte šanci! Na tuto nabídku zatím odpověděli méně než 4 lidé.