Právník organizace - odborný rada, Praha

Generální ředitel Centra pro regionální rozvoj České republiky jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“) Vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborný rada - právník organizace, v Oddělení kancelář generálního ředitele, v Odboru vnitřních věcí Centra pro regionální rozvoj České republiky, v oboru služby 29. Legislativa a právní činnost.

Základní informace:
- Místem výkonu služby je Praha.
- Služební místo je systemizováno na dobu určitou, do 31.12.2023.
- Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou do 31.12.2021, s možností dalšího prodloužení.
- Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1. září 2018.
- Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 13. platové třídy.

Na tomto služebním místě není vyžadována způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi.

Náplň činnosti na služebním místě:
- poskytuje konzultace a právní podporu při zadávání a kontrole veřejných zakázek, reviduje a kontroluje jednotlivé zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů a předpisů platných pro jednotlivé operační programy a interních předpisů, - zajišťuje právní poradenství organizaci,
- poskytuje právní podporu ve vztahu k implementaci programů EU,
- podílí se na tvorbě metodických a programových dokumentů.
- průběžně se seznamuje s vývojem legislativy, poskytuje svoji znalost a zapracovává změny do závazných dokumentů Centra pro regionální rozvoj České republiky,
- zastupuje Centrum pro regionální rozvoj České republiky v řízení před soudy a jinými orgány ve vztahu k administraci prostředků SF EU při implementaci programů EU,
- provádí výklad právních předpisů. Zpracovává právní rozbory a stanoviska,
- koordinuje řešení následků nesrovnalostí včetně vypracování návrhů opatření a koordinace procesních kontrol
- vyřizuje stížnosti, odvolání, odpovídá na žádosti o poskytnutí informací.

Nabízíme (benefity):
- stabilní zaměstnání s širokou možností profesního a osobního rozvoje, pružnou služební doba, 5 týdnů dovolené + další dny volna (např. 5 tzv. „sickdays“), příspěvek na stravování, moderní pracovní prostředí a zajímavé finanční motivace dle pracovních výkonů. K dispozici bezplatné parkoviště před budovou.

Doručení žádosti:
Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 27. 7. 2018, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu:

Centrum pro regionální rozvoj České republiky, U Nákladového nádraží 3144/4, 130 00 Praha 3 - Strašnice

nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese.

Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu, nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky, ID mt6427q.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „815 Výběrové řízení na služební místo odborný rada - právník organizace v Oddělení kancelář generálního ředitele Centra pro regionální rozvoj České republiky“.

Celý text oznámení a veškeré přílohy ke stažení naleznete zde:

http://www.crr.cz/cs/crr/uredni-deska-volna-mista/

Zaslání celého textu oznámení a příloh si můžete též vyžádat prostřednictvím kliknutí na odpovědní tlačítko u inzerátu. Výše uvedené dokumenty budou odeslány na Váš e-mail.

Pro řádnou účast ve výběrovém řízení je nutné dodržet podmínky výběrového řízení, co se týče formy a obsahu Vaší žádosti a způsobu a termínu jejího doručení. Za závazné je možné vždy považovat pouze údaje uvedené na úřední desce Centra pro regionální rozvoj České republiky.


Informace o pozici

Společnost
MIKUPEX TRADE s.r.o.
Adresa
Praha
Požadované vzdělání: Vysokoškolské / univerzitní
Benefity: Flexibilní začátek/konec pracovní doby, Vzdělávací kurzy, školení, Dovolená 5 týdnů, Zdravotní volno/sickday, Bonusy/prémie, Stravenky/příspěvek na stravování
Zařazeno: Administrativa, Právní služby, Státní a veřejná správa
Typ pracovního poměru
Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek
Typ smluvního vztahu
Typ smluvního vztahu: pracovní smlouva
Zadavatel: Personální agentura

MIKUPEX TRADE s.r.o., Personální konzultant
602 800 740
Máte šanci! Na tuto nabídku zatím odpověděli méně než 4 lidé.