Specialista informačních a kom. technologií, od. rada, Praha

Generální ředitel Centra pro regionální rozvoj České republiky jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“) Vyhlašuje výběrové řízení na dvě služební místa odborný rada - specialista informačních a komunikačních technologií, v Oddělení informačních systémů v Odboru vnitřních věcí Centra pro regionální rozvoj České republiky, v oboru služby 36. Informační a komunikační technologie.

Základní informace:
- Místem výkonu služby je Praha.
- Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.
- Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1. září 2018.
- Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 13. platové třídy.

Na tomto služebním místě není vyžadována způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi.

Náplň činnosti na služebním místě:
- podílení se na koncepci rozvoje informačních a komunikačních systémů užívaných v Centru pro regionální rozvoj České republiky a na přípravě plánů, norem a postupů v rámci všech systémů výpočetní a komunikační techniky
- nastavování konfigurace operačních systémů koncových počítačů, instalace nových prvků a modulů výpočetní techniky
- zajišťování funkčnosti a bezpečnosti výpočetní techniky, spolupodílení se na návrhu systému zálohování a ochrany dat, samostatné diagnostikování a odstraňování chyb na uživatelských stanicích
- základní administrace serverového operačního systému MS Windows server (administrace objektů v Active Directory vytváření, mazání a správa uživatelů, skupin, počítačů, OU)
- nastavování přístupových práv na sdíleném souborovém uložišti formátu NTFS. Provádění řízeného zastavování nebo spouštění operačního systému či jeho částí (služeb)

Nabízíme (benefity):
- stabilní zaměstnání s širokou možností profesního a osobního rozvoje, pružnou služební doba, 5 týdnů dovolené + další dny volna (např. 5 tzv. „sickdays“), příspěvek na stravování, moderní pracovní prostředí a zajímavé finanční motivace dle pracovních výkonů. K dispozici bezplatné parkoviště před budovou.

Doručení žádosti:
Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 29. 6. 2018, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu:

Centrum pro regionální rozvoj České republiky, U Nákladového nádraží 3144/4, 130 00 Praha 3 - Strašnice

nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese.

Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu, nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky, ID mt6427q.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „747 Výběrové řízení na služební místo odborný rada - specialista IT v Oddělení informačních systémů Centra pro regionální rozvoj České republiky“.

Celý text oznámení a veškeré přílohy ke stažení naleznete zde:

http://www.crr.cz/cs/crr/uredni-deska-volna-mista/

Zaslání celého textu oznámení a příloh si můžete též vyžádat prostřednictvím kliknutí na odpovědní tlačítko u inzerátu. Výše uvedené dokumenty budou odeslány na Váš e-mail.

Pro řádnou účast ve výběrovém řízení je nutné dodržet podmínky výběrového řízení, co se týče formy a obsahu Vaší žádosti a způsobu a termínu jejího doručení. Za závazné je možné vždy považovat pouze údaje uvedené na úřední desce Centra pro regionální rozvoj České republiky.


Informace o pozici

Společnost
MIKUPEX TRADE s.r.o.
Adresa
Praha
Požadované vzdělání: Vysokoškolské / univerzitní
Benefity: Flexibilní začátek/konec pracovní doby, Vzdělávací kurzy, školení, Dovolená 5 týdnů, Zdravotní volno/sickday, Bonusy/prémie, Stravenky/příspěvek na stravování
Zařazeno: IS/IT: Správa systémů a HW, IS/IT: Konzultace, analýzy a projektové řízení, Státní a veřejná správa
Typ pracovního poměru
Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek
Délka pracovního poměru
Délka pracovního poměru: Na dobu neurčitou
Typ smluvního vztahu
Typ smluvního vztahu: pracovní smlouva
Zadavatel: Personální agentura

MIKUPEX TRADE s.r.o., Personální konzultant
602 800 740
Máte šanci! Na tuto nabídku zatím odpověděli méně než 4 lidé.