Město Černošice vyhlašuje výběrové řízení na pozici

Sociální pracovník do oddělení sociální pomoci.

Městský úřad Černošice je profesionálně a moderně řízenou organizací státní správy a samosprávy: Našimi principy jsou efektivní a transparentní výkon veřejné služby, vstřícné vůči všem klientům. Pokud se rozhodnete vstoupit do našeho týmu, dáme Vám možnost využít dobře své schopnosti a aktivně ovlivňovat práci úřadu svými nápady.

Nabízíme:

zázemí otevřeného, klientsky orientovaného úřadu
pracovní poměr na dobu neurčitou
flexibilní pracovní dobu
finanční ohodnocení po úplném zapracování zohledňující osobní přínos pro naplňování standardů SPOD, platová třída 10, zvláštní příplatek v maximální výši
příjemné samostatné prostory pro profesionální práci v centru Prahy, využitelnost služebních vozidel (i s řidičem)
jedinečný ucelený systém třísemestrálního dalšího vzdělávání, profesního i osobnostního rozvoje ve spolupráci s Univerzitou Karlovou zakončeny vydáním certifikátu o absolvování
možnost přispět svými nápady do připravovaných projektů, teamwork
zaškolení zkušeným mentorem
možnost volby individuální nebo skupinové supervize
po úspěšném zapracování možnost využití zaměstnaneckého benefitu podle vlastní úvahy (rekreace, stravování, penzijní připojištění apod.)

Náplň práce:
poskytování odborného poradenství osobám, které se dostaly do nepříznivé sociální situace z důvodu věku nebo zdravotního postižení
terénní práce a vedení standardizovaného záznamu sociálního pracovníka
spolupráce s obecními a městskými úřady, pečovatelskou službou, domovy důchodců, ústavy sociální péče, správami sociálního zabezpečení, zdravotními pojišťovnami, úřady práce a jinými státními i nestátními organizacemi v oblasti své působnosti
rozhodnutím stanoví rodičům úhradu za stravu a péči u dětí umístěných na základě rozhodnutí soudu do domova pro osoby se zdravotním postižením
zastupuje při uzavírání smlouvy o poskytnutí sociální služby osobu, která podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem zdravotních služeb není schopna sama jednat a nemá zákonného zástupce nebo opatrovníka
vydávání parkovacích průkazů označujících vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou

Vhodní kandidáti musí splňovat tyto požadavky na vzdělání a další předpoklady
vysokoškolské vzdělání v bakalářském, magisterském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání dle § 110 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
zvláštní odborná způsobilost na úseku sociálně právní ochrany dětí - výhoda
dobrý zdravotní stav
praxe v oboru - výhoda
občan ČR (nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR – nutnost ovládat jednací jazyk), fyzická osoba, která dosáhla minimálně 18 let věku,
svéprávnost
bezúhonnost (za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jakoby nebyla odsouzena)


Úplné znění vyhlášení včetně náležitostí přihlášky najdete na www.mestocernosice.cz, kolonka úřední deska – volná pracovní místa, příp. nás kontaktujte na tel. 221 982 522, Mgr. Šárka Slabihoudková – personální úsek.


Informace o pozici

Společnost
MĚSTO ČERNOŠICE
Adresa
Podskalská 1290/19, Praha – Nové Město
Požadované vzdělání: Vyšší odborné
Benefity: Příspěvek na dovolenou, Mobilní telefon, Notebook, Příspěvek na penzijní/životní připojištění, Flexibilní začátek/konec pracovní doby, Dovolená 5 týdnů, Vzdělávací kurzy, školení, Příspěvek na sport/kulturu/volný čas, Příspěvek na vzdělání, Zdravotní volno/sickday, Vlastní organizace náplně práce
Zařazeno: Právní služby, Státní a veřejná správa, Zdravotnictví a sociální péče, Sociální pracovník, Právník, Úředník, Pracovník charity, Referent
Typ pracovního poměru
Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek
Délka pracovního poměru
Délka pracovního poměru: Na dobu neurčitou
Typ smluvního vztahu
Typ smluvního vztahu: pracovní smlouva
Zadavatel: Zaměstnavatel

Pozice je vhodná pro absolventy.

Pozice je vhodná pro OZP, s docházením do firmy. Vhodné pro: ostatní.


Máte šanci! Na tuto nabídku zatím odpověděli méně než 4 lidé.