Město Černošice vyhlašuje výběrové řízení pro Odbor životního prostředí

na pozici vedoucí oddělení péče o krajinu se zaměřením na přestupky

Městský úřad Černošice je profesionálně a moderně řízenou organizací státní správy (pro okres Praha-západ) a samosprávy (pro město Černošice): Našimi principy jsou efektivní a transparentní výkon veřejné služby, vstřícně vůči všem klientům. Pokud se rozhodnete vstoupit do našeho týmu, dáme Vám možnost využít dobře své schopnosti a aktivně přispívat svými nápady v práci úřadu.

Nabízíme

zázemí otevřeného, klientsky orientovaného úřadu
možnost zlepšovat zaběhlé postupy a hledat nová řešení
prostor pro seberealizaci a perspektivu
možnost získat cenné zkušenosti v několika oblastech veřejné správy
platové ohodnocení v 10 - 11. platové třídě dle NV č. 341/2017 Sb; příplatek za vedení
zaměstnanecké benefity, např. mobilní telefon, flexibilní začátek/konec pracovní doby, dovolená 5 týdnů, příspěvek na vzdělávání, 3 dny zdravotního volno/sickdays
pracoviště v centru Prahy – stanice metra „B“, Karlovo náměstí
pracovní poměr na dobu neurčitou
termín nástupu dle dohody

Náplň práce

zaměstnanec bude řídit a koordinovat práci oddělení zabezpečujícího komplexní výkon agend především podle zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, zákona č. 201/2002 Sb., o ochraně ovzduší; zákona č. 246/1992 Sb., o ochraně zvířat proti týrání; zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a předpisů souvisejících

Vhodní kandidáti musí splňovat tato kritéria

vysokoškolské vzdělání v oboru právo, životní prostředí
schopnost operativně a samostatně řešit problémy spojené s výkonem státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny
praxe ve státní správě
dobrý zdravotní stav umožňující práci v terénu
občan ČR (nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR – nutnost kvalitního ovládání jednacího jazyka), fyzická osoba, která dosáhla minimálně 18 let věku,
schopnost týmové práce a efektivního řízení kolektivu zaměstnanců
řidičský průkaz
svéprávnost
bezúhonnost (za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jakoby nebyla odsouzena

Úplné znění vyhlášení včetně náležitostí přihlášky najdete na www.mestocernosice.cz, příp. nás kontaktujte na tel. 221 982 522, Mgr. Šárka Slabihoudková – personální úsek


Informace o pozici

Společnost
MĚSTO ČERNOŠICE
Adresa
Podskalská 1290/19, Praha – Nové Město
Požadované vzdělání: Vysokoškolské / univerzitní
Plat
Plat: 25 000 – 30 000 Kč / měsíc
Benefity: Příspěvek na dovolenou, Mobilní telefon, Notebook, Příspěvek na penzijní/životní připojištění, Flexibilní začátek/konec pracovní doby, Dovolená 5 týdnů, Vzdělávací kurzy, školení, Příspěvek na sport/kulturu/volný čas, Příspěvek na vzdělání, Zdravotní volno/sickday, Vlastní organizace náplně práce
Zařazeno: Právní služby, Státní a veřejná správa, Zemědělství, lesnictví a ekologie, Advokát, Právník, Úředník, Vedoucí odboru/oddělení, Referent životního prostředí
Typ pracovního poměru
Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek
Délka pracovního poměru
Délka pracovního poměru: Na dobu neurčitou
Typ smluvního vztahu
Typ smluvního vztahu: pracovní smlouva
Zadavatel: Zaměstnavatel