ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
vyhlašuje výběrové řízení

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ICT

 • na služební místo: odborný rada – vedoucí oddělení ICT
 • v oboru služby: 36. Informační a komunikační technologie
 • s místem výkonu: ústředí České školní inspekce (sídlo v Praze)
 • zařazeným v souladu s přílohou č. 1 zákona do: 12. platové třídy, resp. s ohledem na zastupování ředitele odboru ICT a hospodářské správy v plném rozsahu jeho činnosti do 13. platové třídy
 • s výkonem ve služebním poměru na: dobu neurčitou
 • s předpokládaným nástupem: září/říjen 2018 nebo dle dohody

Pracovní náplň služebního místa:

 • odpovídá za řízení oddělení ICT, řídí, organizuje a kontroluje práci zaměstnanců oddělení,
 • přebírá, aplikuje, ověřuje, uvádí do provozu a spravuje složité síťové prostředí, např. u globálních hierarchických síťových prostředí, navrhuje systémy zabezpečující ochranu dat i celých systémů, navrhování systémů zálohování dat a jejich realizace, navrhuje propojení na další systémy výpočetní techniky,
 • řídí a koordinuje správu rozsáhlých centrálních databází včetně jejich navrhování a správy,
 • odpovídá za provoz a správu datového centra organizace, včetně všech jeho komponent zahrnujících virtualizační a zálohovací platformu, síťovou infrastrukturu a další HW a SW komponenty,
 • odpovídá za provoz a správu celorepublikové WAN zahrnující všechna pracoviště organizace,
 • odpovídá za provoz, správu a obnovu veškeré výpočetní techniky a periferií,
 • metodicky řídí a podporuje regionální ICT pracovníky,
 • metodicky usměrňuje uživatele spravovaných systémů a poskytuje jim uživatelskou podporu,
 • odpovídá za aktualizace a změny provozovaného SW,
 • koordinuje činnosti dodavatelů HW a SW, vytváří zadání požadavků úprav a změn,
 • podílí se na tvorbě koncepčních a strategických dokumentů,
 • podílí se na tvorbě zadání veřejných zakázek s předmětem plnění v oblasti ICT,
 • odpovídá za bezpečnost ICT prostředí v rámci zajištění kybernetické bezpečnosti celé organizace.

Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 20. 8. 2018, tj. v této lhůtě zaslané na adresu Česká školní inspekce, Oddělení profesního rozvoje, Bc. Kateřina Mrkvičková, DiS., Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5 nebo osobně podané do podatelny České školní inspekce na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na posta (a) csicr.cz nebo prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky: g7zais9).

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může v 3. kole zúčastnit žadatel, který splňuje základní předpoklady stanovené zákonem a další stanovené požadavky, tj.

 • je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru
 • dosáhl věku 18 let
 • je bezúhonný
 • dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo, tj. vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru technickém, ICT nebo v jiném příbuzném oboru;
 • má potřebnou zdravotní způsobilost
 • jde-li o žadatele narozeného přede dnem 1. prosince 1971, doloží tzv. Lustrační osvědčení, dále Čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 lustračního zákona

K žádosti dále žadatel přiloží:

 • strukturovaný životopis s přehledem dosavadního průběhu zaměstnání,
 • motivační dopis v rozsahu jedné strany formátu A4.

Benefity:

 • platový tarif ve 12. platové třídě 22 500 – 33 830,-Kč, resp. s ohledem na zastupování ředitele odboru ICT a hospodářské správy v plném rozsahu jeho činnosti v 13. platové třídě 25 210 – 37 890,-Kč (v závislosti na počtu let praxe), osobní příplatek v závislosti na schopnostech, dovednostech a výkonu,
  pružné rozvržení služební doby,
 • 5 týdnů dovolené,
 • 5 dní indispozičního volna,
 • příspěvek na stravenky,
 • služební notebook,
 • kvalitní materiální zázemí pro výkon služby,
 • profesní rozvoj a vzdělávání.
 • rozvoj a vzdělávání.

Jedná se o služební místo v režimu zákona o státní službě. Bližší informace poskytne: Bc. Kateřina Mrkvičková, tel.: + 420 251 023 324

Celé znění oznámení o vyhlášení výběrového řízení, včetně všech příloh a vzorů dokumentů, naleznete zde: http://www.csicr.cz/cz/Kariera/Vyhlaseni-3-kola-vyberoveho-rizeni-na-sluzebni-mis

S podáním žádosti Vám rádi pomůžeme.


Informace o pozici

Společnost
ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Adresa
Fráni Šrámka 2319/37, Praha – Smíchov
Požadované vzdělání: Vysokoškolské / univerzitní
Benefity: Bonusy/prémie, Notebook, Příspěvek na penzijní/životní připojištění, Flexibilní začátek/konec pracovní doby, Stravenky/příspěvek na stravování, Dovolená 5 týdnů, Vzdělávací kurzy, školení, Příspěvek na sport/kulturu/volný čas, Zdravotní volno/sickday, Možnost si napracovat hodiny, Možnost studijního volna
Zařazeno: IS/IT: Konzultace, analýzy a projektové řízení, IS/IT: Správa systémů a HW, Státní a veřejná správa, IT ředitel/manažer, Správce operačních systémů a sítí, Správce aplikačního SW, Databázový specialista, Vedoucí odboru/oddělení
Typ pracovního poměru
Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek
Délka pracovního poměru
Délka pracovního poměru: Na dobu neurčitou
Typ smluvního vztahu
Typ smluvního vztahu: pracovní smlouva
Zadavatel: Zaměstnavatel