Vezměte prosím na vědomí, že níže uvedená pozice vyžaduje kandidáty, kteří znají anglický jazyk

Které kompetence jsou výhodou

Správným kandidátem na tuto pozici je někdo, kdo se chce naučit a kdo se vždy snaží být nejlepší.

"Úspěch přichází z toho, že jste věděli, že jste vydělali to nejlepší, abyste se stali nejlepšími, abyste se dokázali stát." John Wood

Co čeká na vás

- Budete umístěni jako start na našem projektu Letiště v Jeddah Saúdské Arábii, kde vás představí společnost a přidělíte vaši pozici v týmu.

- Po uvedení do společnosti a jejích zaměstnanců se očekává, že kandidát přispěje k projektu tím, že provede jednu nebo více z následujících činností: Dohlíží na přibližně 6 až 10 techniků pro plánování, instalaci a testování kamerových systémů, požárních hlásičů, CCTV, vytváření sítí ... Tato práce zahrnuje také ruční práci a praktickou účast.

Co nabízíme

ICAD je průkopníkem v oblasti rozsáhlé integrace technologií, integrace do letišť, hotelů, ropy a plynu, metra, budov, paláců a má rozsáhlé zkušenosti v oblasti navrhování, realizace, integrace a údržby mega projektů.

Kandidáti od 0 do 10 let zkušeností budou mít možnost se připojit k rychle rostoucímu rostoucímu podniku v Saúdské Arábii, který odměňuje energii, integritu, tvrdou práci a podnikatelské iniciativy.

S více než 1 000 zaměstnanci budou kandidáti zapojeni do rozmanité kultury vysoce talentovaných jedinců, kteří mají kreativní myšlení, technické dovednosti a komunikační dovednosti. Přejeme Vám to nejlepší při zpracování žádosti.

Which competences are an advantage

The right candidate for this position is someone who’s eager to learn and who always strives to be the best.

"Success comes from knowing that you did your best to become the best that you are capable of becoming." John Wooden

What is waiting for you

– You will be placed as a start on our Airport project in Jeddah Saudi Arabia where you will be introduced to the company and assigned your position in the team.

– After being introduced to the company and its people, the candidate is expected to contribute to the project by performing one or more of the following: Supervising around 6 to 10 technicians for planning, installing and testing of camera systems, fire alarms, CCTV, networking… The job also includes manual work and hands-on participation.

What can we offer

ICAD is a pioneer in the field of large-scale technology integration, Airport integration, Hotels, Oil & Gas, Metro, Buildings, Palaces and has widespread experience in the field of designing, executing, integrating and maintaining of mega projects.

Candidates between 0 to 10 years of experience will have the chance to join a fast-paced growing company in Saudi Arabia that rewards energy, integrity, hard work and entrepreneurial initiatives.

With more than 1,000 employees, the candidates will be joining a diverse culture of highly talented individuals that possess creative thinking, technical skills, and communication skills. We wish you the best of luck in your application process.


Informace o pozici

Společnost
ICAD - Innovative Contractors for Advanced Dimensions
Address
Jeddah Sari Road and Al-Khalidiya Street, Saudi Arabia
Required education: Bachelor's
Required languages: English (Intermediate)
Salary
Salary: 41 000 – 55 300 CZK / month
Listed in: IS/IT: Application and system development, Skilled and manual labour, Civil engineering and real estate trade
Employment form
Employment form: Full-time work
Contract duration
Contract duration: Permanent
Employment contract
Employment contract: employment contract
Employer type: Zaměstnavatel

Pozice je vhodná pro absolventy.


ICAD - Innovative Contractors for Advanced Dimensions, Jad Daoud
+966544336397