Pharmacovigilance specialist

Hledáme Farmakovigilančního specialistu/tku! Co je jeho/jejím hlavním úkolem? Zejména se podílet na zajištění farmakovigilančního systému pro ty humánní léčivé přípravky (včetně hodnocených léčivých přípravků), za které Roche s. r. o. nese jakoukoli farmakovigilanční zodpovědnost v souladu se všemi zákonnými požadavky ČR a EU a předpisy společnosti.

Co je náplní práce?

 • Zajišťuje kompletní dokumentaci (iniciální hlášení, následná hlášení), lékařské zhodnocení (minimálně hodnocení závažnosti a kontrola kvality hlášení ve spolupráci s PhV Manažerem) a včasné zaslání všech jednotlivých hlášení do PV databáze, v souladu s postupy Roche (dodržení definovaných časových intervalů) a lokálními legislativními požadavky.
 • Zajišťuje, že rekonciliace všech povinných aktivit jsou prováděny v souladu s interními procesy, a archivuje příslušnou dokumentaci.
 • Podílí se na přípravě nových verzí lokálních SOP a postupů.
 • Mít přehled o systému řízení rizik a všech dalších farmakovigilančních aktivitách a zajistit compliance ve farmakovigilanci a připravenost na inspekci napříč celou afilací.
 • Zastávat roli lokálního koordinátora implementace RMP („Plán řízení rizik“).
 • Je hlavním kontaktem jak interním, tak externím (například inspekce) pro otázky týkající se všech RMP pro všechny produkty.

Požadavky:

 • VŠ přírodního či lékařského směru výhodou (Bc., Mgr., PharmDr., apod.);
 • Základní znalost problematiky klinického hodnocení, základní přehled v oblasti, farmakovigilance (jak klinické, tak spontánní), základní znalost lokální a EU lékové legislativy výhodou;
 • Velmi dobrá znalost češtiny slovem i písmem;
 • Nadstandardní znalost AJ slovem i písmem;
 • Pěčlivost, spolehlivost, preciznost v psaném projevu, smysl pro detail a dodržování stanovených termínů;
 • Komunikační dovednosti, ochota a spolupráce, vášeň pro farmakovigilanci;

Zaujala Vás náplň práce? Splňujete většinu uvedených požadavku? Výborně! Těšíme se na Váš životopis v českém a anglickém jazyce!


Informace o pozici

Společnost
ROCHE s.r.o.
Address
Sokolovská 685/136f, Praha – Karlín
Required education: Bachelor's
Required languages: English (Advanced), Czech (Proficient)
Benefits: Bonuses, Meal tickets / catering allowance, Holidays 5 weeks, Educational courses, training, Refreshments on workplace, Sick day, Corporate Events, 13th monthly salary
Listed in: Chemical industry, Pharmaceutical, Pharmacist, Pharmaceutical laboratory technician, Clinical studies assistant, Clinical Studies Monitor, Medical Advisor, Regulatory Manager
Employment form
Employment form: Full-time work
Contract duration
Contract duration: Permanent
Employment contract
Employment contract: employment contract
Employer type: Zaměstnavatel