Chcete se podílet na rozvoji našeho kraje? Chcete přispět k profesionální správě věcí veřejných? Přidejte se k nám! Aktuálně vypisujeme výběrové řízení na pozici

Odborný/á referent/ka oddělení stavebního řádu

místo výkonu práce: Hradec Králové

platová třída: 11.-12.

pracovní poměr: na dobu neurčitou

termín nástupu: 1. 4. 2018, popř. dle dohody

Náplň práce:

 • Koordinuje a usměrňuje výkon stavebního úřadu v působnosti kraje v rámci zajištění jednotného postupu v činnosti obecných stavebních úřadů při výkonu státní správy na úseku stavebně správním (§ 67 zákona č. 129/2000 Sb.) na území královéhradeckého kraje.
 • Rozhoduje o odvoláních proti správním rozhodnutím obecných stavebních úřadů měst a obcí na území Královéhradeckého kraje vydaných podle stavebního zákona, přezkoumává opožděná nebo nepřípustná odvolání, zda nezakládají důvody pro mimo odvolací řízení a rozhodnutí nebo obnovu řízení (§81 – 93 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád), vyjma problematiky staveb speciálních (§ 15 a 16 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)).
 • Povoluje, popř. nařizuje obnovu řízení (§ 100 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád) na úseku stavebního zákona, vyjma problematiky staveb speciálních (§ 15 a 16 stavebního zákona).
 • Přezkoumává pravomocná správní rozhodnutí obecních stavebních úřadů měst a obcí mimo odvolací řízení (§ 94 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád) a na úseku stavebního zákona, vyjma problematiky staveb speciálních (§ 15 a 16 stavebního zákona).
 • Zrušuje opatření obecních a městských úřadů, u nichž zjistí, že jsou v rozporu se zákony, vyjma problematiky staveb speciálních (§ 15 a 16 stavebního zákona).
 • Vyřizuje oznámení, podněty, petice a stížnosti občanů, právnických a fyzických osob, úřadů při vydávání rozhodnutí podle stavebního zákona – zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním, § 94 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád na úseku stavebního zákona vyjma problematiky staveb speciálních (§ 15 a 16 stavebního zákona).
 • Na úseku stavebně správním vykonává kontrolu podle platných předpisů, aktivně se účastní na kontrolách a šetřeních organizovaných na obecných stavebních úřadech měst a obcí na úseku stavebního zákona vyjma problematiky staveb speciálních (§ 15 a 16 stavebního zákona).

Požadavky:

vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo v bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru

Uvítáme:

 • orientaci v legislativě související s oborem požadované práce a schopnost její praktické aplikace (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), č. 500/2004 Sb., správní řád)
 • zkoušku zvláštní odborné způsobilosti při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění
 • prioritní a trvalý zájem o problematiku stavebního práva
 • schopnost jednání s klienty
 • schopnost nést odpovědnost za výsledky své práce

Nabízíme:

 • samostatnou různorodou práci a stabilní zázemí ve veřejné správě v pracovním poměru na dobu neurčitou
 • motivující finanční ohodnocení
 • možnost profesního růstu
 • 5 týdnů dovolené
 • atraktivní balíček zaměstnaneckých výhod
 • příjemné pracovní podmínky a ideální dostupnost pracoviště v centru města
 • pružnou pracovní dobu a možnost práce z domu

Chcete-li být úspěšní a prospěšní v prestižní instituci veřejné správy, přihlaste se. Těšíme se na Vás!

Bližší informace o nabízené pozici včetně náležitostí přihlášky do výběrového řízení a jejích příloh naleznete na www.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?pgid=107

Uzávěrka přihlášek je 8. 3. 2018.


Informace o pozici

Společnost
Královéhradecký kraj
Adresa
Pivovarské náměstí 1245/2, Hradec Králové
Požadované vzdělání: Bakalářské
Zařazeno: Státní a veřejná správa, Stavebnictví a reality, Právní služby, Referent, Úředník, Technik ve stavebnictví, Právník, Architekt
Typ pracovního poměru
Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek
Délka pracovního poměru
Délka pracovního poměru: Na dobu neurčitou
Typ smluvního vztahu
Typ smluvního vztahu: pracovní smlouva
Zadavatel: Zaměstnavatel

Pozice je vhodná pro absolventy.


Královéhradecký kraj, Ladislava Ješinová
00420495817301
Máte šanci! Na tuto nabídku zatím odpověděli méně než 4 lidé.