Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
vypisuje výběrové řízení na pozici:

právník v oblasti veřejných zakázek

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Česká republika – Kancelář Poslanecké sněmovny se sídlem Sněmovní 176/4, 118 26 Praha 1 Malá Strana, zastoupená vedoucím Kanceláře Poslanecké sněmovny vyhlašuje
dne 6. listopadu 2017 výběrové řízení na obsazení pracovního místa

odborný konzultant specialista

právního oddělení legislativního odboru Kanceláře Poslanecké sněmovny s místem výkonu práce v Praze 1, Sněmovní 4, s datem nástupu nejdříve od 1. ledna 2018 nebo dle dohody.

Požadavky:

požadované vzdělání:

vysokoškolské vzdělání nejméně v magisterském studijním programu v oboru právo,

požadovaná praxe:

praxe související se zadáváním veřejných zakázek,

požadované znalosti:

zejména z oblasti zadávání veřejných zakázek,

další dovednosti, schopnosti:

znalost práce na PC, dobré komunikační schopnosti.

Další požadavky:

svéprávnost, bezúhonnost.

Náležitosti přihlášky:

jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, datum a podpis.

K přihlášce nutno připojit:

strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních, o odborných znalostech a dovednostech týkajících se zejména zadávání veřejných zakázek, originál nebo ověřenou kopii výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce a ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášky pouze písemnou (listinnou) formou s požadovanými doklady je nutno zaslat nejpozději do 27. 11. 2017 na adresu:

Legislativní odbor

Kancelář Poslanecké sněmovny

Sněmovní 4

118 26 Praha 1

Přihlášky lze doručit také osobně do podatelny Kanceláře Poslanecké sněmovny v pracovních dnech od 8.00 do 15.00 hod., nejpozději do 27. 11. 2017.

Obálku označit slovy: „Výběrové řízení – pozice konzultant právního oddělení“.

Nabídky nelze zasílat prostřednictvím elektronické pošty.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.


Informace o pozici

Společnost
KANCELÁŘ POSLANECKÉ SNĚMOVNY
Adresa
Sněmovní 176/4, Praha – Malá Strana
Požadované vzdělání: Vysokoškolské / univerzitní
Požadované jazyky: Angličtina (Základní)
Zařazeno: Právní služby, Právník
Typ pracovního poměru
Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek
Délka pracovního poměru
Délka pracovního poměru: Na dobu určitou
Typ smluvního vztahu
Typ smluvního vztahu: pracovní smlouva
Zadavatel: Zaměstnavatel

KANCELÁŘ POSLANECKÉ SNĚMOVNY, Jaroslava Vachalová