Město Černošice vyhlašuje výběrové řízení na pozici

Městský úřad Černošice je profesionálně a moderně řízenou organizací státní správy (pro okres Praha-západ) a samosprávy (pro město Černošice): Našimi principy jsou efektivní a transparentní výkon veřejné služby, vstřícné vůči všem klientům. Pokud se rozhodnete vstoupit do našeho týmu, dáme Vám možnost využít dobře své schopnosti a aktivně ovlivňovat práci úřadu svými nápady.

Nabízíme:

zázemí otevřeného, klientsky orientovaného úřadu
zajímavou a různorodou práci v úzké návaznosti na projekty a činnosti města a úřadu
práci v profesionálním týmu a prostor pro seberealizaci
vedení motivovaného a dobře spolupracujícího čtyřčlenného týmu
možnost získat cenné zkušenosti z různých oblastí práva
možnost zlepšovat zaběhlé postupy a hledat nová řešení
pracoviště v Černošicích – 13 minut ze Smíchovského nádraží / metro „B“
od konce roku 2018 pracoviště v nově zrekonstruované radnici v Černošicích
platové ohodnocení v 11. platové třídě, příplatek za vedení a osobní příplatek
systém dalšího vzdělávání, profesního i osobního rozvoje
zaměstnanecké benefity, např. mobilní telefon, notebook, flexibilní začátek/konec pracovní doby, dovolená 5 týdnů, příspěvek na vzdělávání, 3 dny zdravotního volno/sickdays, možnost občasné práce z domova, atd.
pracovní poměr na dobu neurčitou
termín nástupu dle dohody


Náplň práce:

řízení a koordinace činností právního odboru, který zabezpečuje právní agendu města (např. tvorba právních předpisů obce, příprava a připomínkování smluv, příprava právních stanovisek, právní pomoc odborům městského úřadu v odborných otázkách, vyvlastňovací řízení, zadávání veřejných zakázek a další)
vedení jednotlivých právních případů
zastupování v soudních sporech
poskytování právní podpory vedení města, úřadu a vedoucím pracovníkům úřadu


Vhodní kandidáti musí splňovat tato kritéria:

ukončené VŠ vzdělání v oboru právo,
výborná orientace v právním řádu ČR
pokročilá znalost práce na PC
aktivní znalost práce s právními informačními systémy
schopnost týmové práce a efektivního řízení kolektivu zaměstnanců
výborné vyjadřovací a formulační schopnosti, schopnost právní argumentace
čeština jako rodný jazyk
občan ČR (nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR – nutnost ovládat jednací jazyk), fyzická osoba, která dosáhla minimálně 18 let věku
svéprávnost
bezúhonnost (za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jakoby nebyla odsouzena)

Výhodou je:

osvědčení o absolvování vzdělávaní vedoucích pracovníků a vedoucích úřadů
zkušenost v řízení pracovního kolektivu
praxe na vedoucí pozici ve veřejné správě

Úplné znění vyhlášení včetně náležitostí přihlášky najdete na www.mestocernosice.cz, příp. nás kontaktujte na tel. 221 982 329, Bc. Ivana Navrátilová – personální úsek


Informace o pozici

Společnost
MĚSTO ČERNOŠICE
Adresa
Riegrova 1209, Černošice
Požadované vzdělání: Vysokoškolské / univerzitní
Požadované jazyky: Angličtina (Mírně pokročilá)
Plat
Plat: 35 000 – 45 000 Kč / měsíc
Benefity: Mobilní telefon, Notebook, Flexibilní začátek/konec pracovní doby, Dovolená 5 týdnů, Vzdělávací kurzy, školení, Zdravotní volno/sickday, Vlastní organizace náplně práce
Zařazeno: Právní služby, Státní a veřejná správa, Vrcholový management, Advokát, Právník, Úředník, Referent, Vedoucí odboru/oddělení
Typ pracovního poměru
Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek, práce na zkrácený úvazek
Délka pracovního poměru
Délka pracovního poměru: Na dobu neurčitou
Typ smluvního vztahu
Typ smluvního vztahu: pracovní smlouva
Zadavatel: Zaměstnavatel