Našli jsme 249 nabídek

Významní zaměstnavatelé v prodeji a obchodu

Talent Acquisition Manager

5. prosince
Odpověď do 2 týdnů Možnost občasné práce z domova
  • Iveco Czech Republic, a. s.
  • Vysoké Mýto – Pražské Předměstí

Obchodní zástupce

20. listopadu
50 000 ‍–‍ 100 000 Kč Možnost občasné práce z domova
  • Talentem s.r.o.
  • Praha

Senior rozpočtář

16. listopadu
Možnost občasné práce z domova Odpovězte teď a budete mezi prvními
  • Talentem s.r.o.
  • Praha

Junior manager

7. prosince
35 000 ‍–‍ 45 000 Kč Odpověď do 2 týdnů
  • Repro Interior s.r.o.
  • Litvínov – Horní Litvínov

EXPORT MANAGER

5. prosince
Možnost občasné práce z domova
  • mmcité a.s.
  • Uherské Hradiště – Mařatice
atmoskop.cz

Vytvořením upozornění na nabídky poskytujete společným správcům své osobní údaje za účelem usnadnění získání nových pracovních nabídek na portálu Jobs.cz. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Další informace o zpracování údajů společností LMC a dalšími společnostmi z její obchodní skupiny poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů na e-mailu dpo@lmc.eu, resp. jsou dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.