Našli jsme 193 nabídek

ICT správa sytémů a HW

30. listopadu
Odpovězte teď a budete mezi prvními
 • Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií
 • Praha – Libeň

Incident Manager

30. listopadu
Možnost občasné práce z domova
 • Košík.cz s.r.o.
 • Praha – Dejvice
Významní zaměstnavatelé v IT

IT Technik

27. listopadu
38 000 ‍–‍ 45 000 Kč Možnost občasné práce z domova
 • CC unLimited, s.r.o.
 • Praha – Libeň

IT Infrastructure Engineer

27. listopadu
80 000 ‍–‍ 120 000 Kč Odpověď do 2 týdnů Možnost občasné práce z domova
 • Creditinfo CEE a.s.
 • Praha – Karlín

Síťový specialista

13. listopadu
Odpověď do 2 týdnů Odpovězte teď a budete mezi prvními
 • PŘEDVÝBĚR.CZ s.r.o.
 • Praha – Dejvice

Pracovník IT - Helpdesk

27. listopadu
Možnost občasné práce z domova
 • MSC Czech Republic organizační složka
 • Praha – Smíchov
atmoskop.cz

Vytvořením upozornění na nabídky poskytujete společným správcům své osobní údaje za účelem usnadnění získání nových pracovních nabídek na portálu Jobs.cz. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Další informace o zpracování údajů společností LMC a dalšími společnostmi z její obchodní skupiny poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů na e-mailu dpo@lmc.eu, resp. jsou dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.