Vytvořit účet

Máte již účet na Jobs.cz? Přihlaste se

Pro vytvoření účtu na Jobs.cz bude společnost LMC a další společnosti z její obchodní skupiny, jakožto společní správci, zpracovávat vámi poskytnuté osobní údaje v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Vytvořením účtu poskytujete správci své osobní údaje za účelem usnadnění získání nových pracovních nabídek na portálu Jobs.cz. Vaše data budou uchovávána nejdéle 10 let od vašeho posledního přihlášení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Další informace o zpracování údajů společností LMC a dalšími společnostmi z její obchodní skupiny poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů na e-mailu dpo@lmc.eu, resp. jsou dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.