Technolog a CNC programátor

Společnost

S&K TOOLS spol. s r.o.

Vaše kontaktní údaje

Připojte pár slov, proč jste ti praví

Komu: František Schossmeier

Životopis

Maximální velikost souboru je 10 MB

  Ostatní přílohy

  Zvyšte své šance a připojte motivační dopis, portfolio apod.

  Maximální velikost souboru je 10 MB

   Souhlasy

   Pro výběrové řízení na tuto pracovní pozici budou společnosti S&K LABEL spol. s r.o., IČO: 44962878, Praha 6, Hošťálkova 117, PSČ 16900 a S&K TOOLS spol. s r.o., IČO: 26274809, Vlastimila Pecha 1302/2, Černovice, 627 00 Brno, jakožto společní správci, zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Zpracování osobních údajů bude pro správce provádět společnost LMC s.r.o., IČO: 264 41 381 prostřednictvím svých elektronických systémů.

   Odesláním odpovědi souhlasíte s  podmínkami používání služby

   Příležitostně vám pošleme na e-mail výběr doporučených nabídek. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit

   Souhlas zaměstnavateli se zpracováním osobních údajů

   Chci zvýšit své šance na uplatnění v budoucnu, a proto souhlasím, aby společnosti S&K LABEL spol. s r.o., IČO: 44962878, Praha 6, Hošťálkova 117, PSČ 16900 a S&K TOOLS spol. s r.o., IČO: 26274809, Vlastimila Pecha 1302/2, Černovice, 627 00 Brno nad rámec výběrového řízení na uvedenou pracovní pozici dále zpracovávaly mé osobní údaje pro účely evidování mé osoby a nabízení obdobných pracovních příležitostí. Souhlas uděluji na dobu 3 roky, lze jej kdykoliv odvolat. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům společnosti/í, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování.

   Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Další informace o zpracování údajů společností LMC s.r.o., IČO: 264 41 381, se sídlem Menclova 2538/2, Libeň, 180 00 Praha 8 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů Jan Svoboda, e-mail: dpo@lmc.eu, resp. jsou dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.

   Chci zvýšit své šance na uplatnění v budoucnu a mám zájem, aby mi LMC a společnosti z její obchodní skupiny poskytly služby usnadňující výběr vhodné pracovní příležitosti a další služby z řad vlastních produktů týkajících se osobního rozvoje, vzdělávání, hodnocení zaměstnavatelů a dalších, které mohou zlepšit mé postavení na trhu práce, zvýšit šance na kvalitní zaměstnání nebo jsou jinak spojené s trhem práce. Z těchto důvodů souhlasím se zpracováním osobních údajů pro účely evidování mé osoby a použití mých osobních údajů pro zlepšování algoritmů umožňující personalizovanou nabídku a komunikaci poskytovanou službami vyvíjenými LMC a společnostmi z její obchodní skupiny. Za tímto účelem LMC a společnosti z její obchodní skupiny posuzují hlediska, která pomůžou personalizovat obsah nabídek (informace vyplněné v odpovědních formulářích, uvedené v životopisech či získané vyhodnocováním výběrových řízení, kterých se účastním prostřednictvím platforem LMC a společností z její obchodní skupiny). Informace o zpracování údajů poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů na e-mailu dpo@lmc.eu. Souhlas uděluji na dobu 10 let. Souhlas mohu kdykoliv odvolat. Další informace o ochraně soukromí publikuje LMC na adrese https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi.