Specialista zákaznické kvality OE

Společnost

Nexen Tire Europe s.r.o.

Vaše kontaktní údaje

Připojte pár slov, proč jste ti praví

Životopis

Maximální velikost souboru je 10 MB

  Ostatní přílohy

  Zvyšte své šance a připojte motivační dopis, portfolio apod.

  Maximální velikost souboru je 10 MB

   Souhlasy

   Pro výběrové řízení na tuto pracovní pozici bude společnost Nexen Tire Europe s.r.o., IČO: 03614131, Průmyslová 1000, Bitozeves, Bitozeves-Průmyslová zóna Triangle, jakožto správce, zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Zpracování osobních údajů bude pro správce provádět společnost LMC s.r.o., IČO: 264 41 381 prostřednictvím svých elektronických systémů.

   Odesláním odpovědi souhlasíte s  podmínkami používání služby

   Příležitostně vám pošleme na e-mail výběr doporučených nabídek. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit

   Souhlas zaměstnavateli se zpracováním osobních údajů

   Chci zvýšit své šance na uplatnění v budoucnu, a proto souhlasím, aby společnost nad rámec výběrového řízení na uvedenou pracovní pozici dále zpracovávala mé osobní údaje pro účely evidování mé osoby a nabízení obdobných pracovních příležitostí. Souhlas uděluji na dobu 3 roky, lze jej kdykoliv odvolat. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům společnosti/í, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování.

   Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Další informace o zpracování údajů společností LMC s.r.o., IČO: 264 41 381, se sídlem Menclova 2538/2, Libeň, 180 00 Praha 8 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů, e-mail: dpo@lmc.eu, resp. jsou dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.

   Chci zvýšit své šance na uplatnění v budoucnu a mám zájem, aby mi LMC a společnosti z její obchodní skupiny poskytly služby usnadňující výběr vhodné pracovní příležitosti a další služby z řad vlastních produktů týkajících se osobního rozvoje, vzdělávání, hodnocení zaměstnavatelů a dalších, které mohou zlepšit mé postavení na trhu práce, zvýšit šance na kvalitní zaměstnání nebo jsou jinak spojené s trhem práce. Z těchto důvodů souhlasím se zpracováním osobních údajů pro účely evidování mé osoby a použití mých osobních údajů pro zlepšování algoritmů umožňující personalizovanou nabídku a komunikaci poskytovanou službami vyvíjenými LMC a společnostmi z její obchodní skupiny. Za tímto účelem LMC a společnosti z její obchodní skupiny posuzují hlediska, která pomůžou personalizovat obsah nabídek (informace vyplněné v odpovědních formulářích, uvedené v životopisech či získané vyhodnocováním výběrových řízení, kterých se účastním prostřednictvím platforem LMC a společností z její obchodní skupiny). Informace o zpracování údajů poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů na e-mailu dpo@lmc.eu. Souhlas uděluji na dobu 10 let. Souhlas mohu kdykoliv odvolat. Další informace o ochraně soukromí publikuje LMC na adrese https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi.