Odpovědět na pozici Lektor kroužku pro děti v ZŠ (6-12 let) a MŠ 150-380 Kč/hod

Komu: Jana Boušková, Věda nás baví o.p.s.

Přiložte svůj Profil (online CV) z Jobs.cz
Obrázek profilu

Firmy často preferují Profil z Jobs.cz před klasickým životopisem, protože jim šetří čas. Zvyšte svou šanci, že si Vaší reakci personalista skutečně prohlédne.

Další přílohy:
Vaše kontaktní údaje: