PHA Czech s.r.o.

PHA Czech s.r.o. - firma PyeongHwa Automotive založena v roce 1985 patří k celosvětově nejuznávanějším firmám dodávající dveřní systémy pro automobilky významných značek. Pobočka v Českém Těšíně, která funguje v České republice od roku 2007 je jednou z mnoha poboček po celém světě: Korea, USA, Čína, Indie, Slovensko...

ČEHO JSME DOSÁHLI

Jsme ziskatelé certifikátu OHSAS 18001
Ziskatelé certifikátu ISO/TS 16949:2009
ISO 9001:2008, ISO 14001:2005

POLITIKA SPOLEČNOSTI

Vedení společnosti PHA Czech s.r.o. se rozhodlo pro zavedení systému environmentálního managementu dle požadavků normy ČSN EN ISO 14001 a systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle normy ČSN OHSAS 18001

Ředitel společnosti vyhlásil Environmentální politiku a politiku systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které jsou shodné s vizí budoucnosti společnosti a zahrnuje tyto aktivity:

- identifikovat a pravidelně přezkoumávat environmentální aspekty svých činností, které mají nebo mohou mít významné dopady na životní prostředí,

- být v souladu s příslušnými požadavky právních předpisů a jinými požadavky, ke kterým se společnost zavázala a které se vztahují k jejím environmentálním aspektům,

- zajistit potřebné personální, materiálové a informační zdroje pro udržování a neustálé zlepšování systému ochrany životního prostředí a prevenci znečišťování,

- trvale zlepšovat environmentální profil společnosti při rozvíjení svých ekonomických aktivit,

- informovat zaměstnance v rámci interních školení a ostatní veřejnost o vlivech činnosti naší společnosti na životní prostředí a vstřícně s nimi komunikovat ve veřejných prostorách firmy,

- pravidelně přezkoumávat environmentální politiku, environmentální cíle a cílové hodnoty,

- v rámci technických i ekonomických možností minimalizovat vznik odpadů a emisí,

- zajistit, aby veškeré činnosti ve společnosti byly doprovázeny důslednou ochranou bezpečnosti práce a zdraví zaměstnanců.

- identifikovat nebezpečí, hodnotit a řídit rizika v oblasti BOZP včetně jejich průběžného hodnocení a prevenci vzniku úrazů a poškození zdraví,

- plnit aplikovatelné požadavky právních předpisů a dalších požadavků, k nimž se organizace zavázala a které se vztahují k nebezpečím v oblasti BOZP,

- zajistit potřebné zdroje pro udržování a neustálé zlepšování řízení a výkonnosti organizace systému managementu BOZP a snižování nebezpečí a rizik v oblasti BOZP.

- zajistit komunikaci se všemi osobami řízenými společností se záměrem vytvořit povědomí o jejich individuálních povinnostech v oblasti BOZP.

- provádět minimálně jednou za rok přezkoumání této politiky k zajištění neustálé vhodnosti a přiměřenosti.


Kde nás najdete?

Zaujali jsme vás? Podívejte se, koho hledáme.