oncomed manufacturing a.s.

Jsme farmaceutická společnost zabývající se kontraktní výrobou léčivých přípravků proti rakovině, konkrétně cytostatických injekcí, které se v rámci chemoterapie používají při léčbě onkologicky nemocných pacientů. Vznikli jsme roku 2010 jako dceřiná společnost německé firmy medac. Svoji činnost jsme začínali s 10 zaměstnanci a od té doby neustále rosteme v objemech výroby i počtu zaměstnanců. Chcete být součástí společnosti podílející se na léčbě jedné z nejnebezpečnějších civilizačních chorob?

Jak se nám daří?

nás pracuje v oncomed a.s. v Brně – Řečkovicích
lahviček léčivých přípravků ročně prodáme
Máme 2 výrobní linky, začínáme projektovat třetí

Proč k nám?

Naším posláním je pomáhat uzdravovat.

Jsme oncomed – farmaceutická společnost se specializací na výrobu cytostatických injekcí pro klinické a komerční použití.Tato vysoce účinná léčiva potřebná k boji s rakovinou dodáváme do celého světa. 

Cytostatické injekce vyrábíme v kapalné nebo lyofilizované formě v čistých a sterilních výrobních prostorách. Kromě výroby stávajících produktů se zabýváme i transfery nových výrob léčivých přípravků a analytickým a farmaceutickým vývojem finální lékové formy léčivého přípravku. Zaměřujeme se na vývoj a výrobu "difficult formulations", tj. léčivých látek, které jsou citlivé na teplo, na kyslík nebo světlo a jsou vysoce toxické. Výroba se zaměřuje jak na malé molekuly (tzv. end-to-end solution), tak na inovativnější léky na bázi biomolekul (služba Fill & Finish), jako jsou ADC, proteiny HPAPI, mAb a oligonukleotidy. 

Do výrobního procesu přinášíme své znalosti a zkušenosti se sterilním zpracováním a aseptickým plněním a dokončováním komplexních formulací.

Sídlíme v areálu PharmaPark v Brně - Řečkovicích, kde vedle 2 výrobních linek, z nichž jedna využívá koncept čistých prostor a druhá je postavena na bázi izolátoru, máme i analytickou a mikrobiologickou laboratoř.  

Ve čtvrtek 12. srpna 2021 jsme slavnostním poklepáním na základní kámen nové výrobní linky -  Linky 3 potvrdili investici ve výši 44 miliónů eur do nových výrobních a laboratorních prostor a high-tech vybavení. 

Abychom i do budoucna zaručili nejvyšší kvalitu našich výrobků, je jednou z našich priorit kontakt s odbornou veřejností a vysokými i středními školami. S vybranými školami (SPŠCH, farmaceutická fakulta MU, chemická fakulta VUT) spolupracujeme formou odborných přednášek i stáží pro studenty.

Být součástí našeho týmu znamená důvěru, odpovědnost a otevřenost vůči sobě navzájem. Zakládáme si na otevřenosti k individualitám, různým názorům a navrhovaným řešením. Udržujeme se v kontaktu s nejnovějšími vědeckými poznatky a chováme se vždy se zřetelem na kvalitu našich výrobků, vzájemně od sebe očekáváme a nabízíme odpovědný přístup. 

Těší nás, že jsme se v září 2021 umístili na 3. místě v soutěži Zaměstnavatel regionu 2021 v kategorii zaměstnavatelů do 500 zaměstnanců pro Jihomoravský kraj. 

Uvědomujeme si, že největším potenciálem naší společnosti jste vy, naši zaměstnanci. Jsme rádi, že jste se rozhodli stát součástí našeho týmu a spolupodílet se na dalším úspěšném rozvoji naší společnosti.

Jak pracujeme?

oncomed - výrobce cytostatických injekcí

oncomed - výrobce cytostatických injekcí

Pracujeme v absolutně čistém prostředí s high-tech vybavením. Naše firemní kultura podporuje inovace, vzájemný respekt a dobré vztahy na pracovišti. Práce v oncomedu může být někdy i náročná, ale všichni společně bojujeme s jednou z nejnebezpečnějších civilizačních chorob. Chceš se k nám přidat?

12.8.2021 jsme položili základní kámen třetí výrobní linky

12.8.2021 jsme položili základní kámen třetí výrobní linky

Ve čtvrtek 12. srpna 2021 jsme slavnostním poklepáním na základní kámen Linky 3 potvrdili investici ve výši 44 miliónů eur do nových prostor a vybavení. V areálu v Brně-Řečkovicích vznikne mimo jiné nová budova laboratoří a nová výrobní linka.

Navazujeme na tradici farmaceutické výroby v Brně - Řečkovicích

Navazujeme na tradici farmaceutické výroby v Brně - Řečkovicích

Sídlo naší společnosti je ve PharmaParku v Brně - Řečkovicích, kde před námi dlouhá léta působila společnost Lachema. Jsme rádi, že pomáháme zachovat tradici farmaceutické výroby v Brně.

Co u nás můžete získat mimo mzdy a fajn kolektivu?

Týden dovolené navíc a dodatková dovolená

Všichni máme hned při nástupu nárok na 25 dnů dovolené, za každých 5 let odpracovaných v oncomedu pak získáme další 1 den dovolené navíc. Existujeme přes 10 let, takže ti, kdo jsou s námi od začátku, mají 27 dnů placené dovolené.

Stravovací paušál, káva a čaj zdarma

Všichni aktuálně dostáváme jako součást výplaty stravovací paušál ve výši 60.- Kč/den. Kromě toho jsou Vám ve všech firemních kuchyňkách k dispozici káva a čaj zdarma.

Příspěvek na volnočasové aktivity 5.000.- Kč

Každý rok dostáváme všichni příspěvek na volnočasové aktivity ve výši 5000.- Kč ročně formou nabití na kartu Sodexo Flexi Pass. Příspěvek můžeme využít na kulturu, sport, wellness, péči o zdraví... Záleží jen na nás.

Placené volno v den Vašich narozenin

V den Vašich narozenin Vám poskytneme placené volno, abyste si oslavu mohli patřičně užít.

Flexibilní pracovní doba, možnost home office

Flexibilní pracovní doba - u pozic, které to umožňují, máme možnost si nastavit čas příchodu do práce mezi 6,00 - 9,00 a čas odchodu mezi 14,00 - 20,00. Možnost home office - pokud vaše pracovní pozice umožňuje pracovat z domu.

"Dobroden", odměny dárcům krve

"Dobroden" = podporujeme Vás ve Vašich dobrovolnických aktivitách a každý kalendářní rok Vám na tyto aktivity poskytneme 1 den placeného volna. Stejně tak chceme alespoň symbolicky odměnit bezpříspěvkové dárce krve - za 10 odběrů odměnou 5.000.- Kč.

Podporujeme Váš růst formou dalšího vzdělávání

Na Vaše vzdělávání je vyčleněný roční budget, ze kterého podporujeme Váš rozvoj formou interních i externích seminářů, tréninků, účasti na konferencích.. Přímo na pracovišti organizujeme kurzy anglického jazyka, které hradí zaměstnavatel.

Penzijní připojištění, kvartální a roční bonusy

Kromě fixní mzdy se můžete těšit na kvartální a roční odměny (protože všichni se podílíme na výsledku společnosti). Na penzijní připojištění Vám začneme přispívat po 2 odpracovaných letech, příspěvky pak stoupají v závislosti na délce zaměstnání.

Firemní akce

Setkáváme se na mimopracovních akcích, abychom se mohli lépe poznat (přece jen je nás už přes 200) a něco si spolu užili i mimo práci.

Video

Koho hledáme?

Do 2 týdnů dostanete odpověďDo 2 týdnů dostanete odpověď
29. listopadu
  oncomed manufacturing a.s.
  Brno – Řečkovice
29. listopadu

S kým budete pracovat?

Hana Kučerová – foto
Hana Kučerová
HR Business Partner

Jaromír Veteška – foto
Jaromír Veteška
vedoucí oddělení Analytical Project Management

Adam Häring – foto
Adam Häring
vedoucí divize Business Development

Chcete se k nám přidat a stát se součástí oncomed?

1

Pošlete nám svůj profesní životopis pomocí odpovědního tlačítka, uvedeného pod konkrétní inzerovanou pozicí

Všechny volné pozice zveřejňujeme na našem webu www.oncomed.cz, dále podle typu pozice na pracovních portálech www.jobs.cz a www.prace.cz. Všechny došlé životopisy si přečteme, což nám zabere nějaký čas (většinou 1 - 2 týdny) a následně všem odpovíme.

2

Pozvánka na 1.kolo výběrového řízení

Pokud Váš životopis odpovídá naší představě o profilu vhodného kandidáta, můžete čekat (telefonicky nebo e-mailem) pozvánku do 1.kola výběrového řízení.

3

1.kolo výběrového řízení

V rámci první schůzky, která po dohodě probíhá buď online nebo osobně, se nejčastěji setkáte s Hankou - HR Business Partnerem, někdy i s přímým nadřízeným dané pozice. Cílem této první schůzky je, abychom se o sobě navzájem dozvěděli ty nejdůležitější informace a mohli tak posoudit, jestli máme oboustranný zájem v jednání pokračovat. Součástí první schůzky mohou být i odborné nebo jazykové testy.

4

2. kolo výběrového řízení

Pokud 1.kolo proběhlo online, snažíme se ve 2.kole vždy setkat osobně, protože osobní kontakt podle našeho názoru nemůže nic tak úplně nahradit. Součástí je rozhovor, kde jdeme už do většího detailu, abychom zjistili, nakolik sladíme naše vzájemná očekávání. Součástí 2.kola bývají někdy i menší praktické zkoušky (např. v laboratoři) nebo případové studie. Ve druhém kole se vždy setkáte s Vaším potenciálním přímým nadřízeným, případně jinými kolegy a kolegyněmi z daného oddělení.

5

Informace o výsledku výběrového řízení

Po druhém kole si většinou obě strany necháme krátký čas na rozmyšlenou. Po uzavření a vyhodnocení výběrového řízení od nás vždy dostanete informaci o výsledku (telefonicky nebo e-mailem)

6

Nabídkový dopis

Pokud jsme se na základě výběrového řízení rozhodli pro Vás, telefonicky Vás kontaktujeme s konkrétní nabídkou. Tuto nabídku Vám následně zašleme i písemně ve formě nabídkového dopisu. Samozřejmě Vám - pokud budete chtít - opět dáme čas na rozmyšlenou a prostor na případné dotazy.

7

Přípravy nástupu

Pokud naši nabídku přijmete, začneme domlouvat další kroky, které musíme před termínem nástupu splnit a pro které potřebujeme Vaši spolupráci. Je to zejména absolvování vstupní lékařské prohlídky a předložení "čistého" výpisu z trestního rejstříku.

8

Den nástupu

V den nástupu se Vás nejčastěji ujme Hanka - HR Business Partner, kterou znáte už z výběrového řízení. Podepíšeme pracovní smlouvu a vyřídíme další pracovně-právní náležitosti. Dále Vás čekají dvoudenní základní vstupní školení, která Vám umožní se ve firmě trošku "rozkoukat" a zadaptovat ještě před příchodem na Vaše pracoviště.

9

Adaptace na pracovišti

Na první 3 měsíce, které se kryjí se zkušební dobou, pro Vás připravíme plán adaptace. Během této doby (ale samozřejmě podle potřeby i po ní ) se Vám věnují naši trenéři a mentoři a seznamují Vás s hlavními znalostmi i dovednostmi, které si máte osvojit tak, abyste práci bez problému zvládali a cítili se jistě.

Kde nás najdete?

Zaujali jsme vás? Podívejte se, koho hledáme.