Státní tajemník Ministerstva životního prostředí jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) ve spojení s § 24 odst. 6 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo

Vrchní ministerský rada v odboru provozním a správy majetku

Obor služby: Veřejné investování a zadávání veřejných zakázek.

Místem výkonu služby je Praha.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Předpokládaným dnem nástupu do služby na tomto služebním místě je 15. říjen 2019.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 14. platové třídy.

Náplň činnosti na služebním místě:

Tvorba návrhů koncepčně nových právních předpisů s celostátní působností zejména v oblasti investic a jejich komplexní posuzování v připomínkovém řízení nebo zpracovávání zásadních komplexních stanovisek k těmto předpisům.
Zpracování plánů oprav a údržby budovy a areálu Ministerstva životního prostředí (MŽP), sledování provozních nákladů.
Příprava a prověření podkladů pro výběrová řízení a veřejné zakázky v oblasti oprav a údržby budovy a areálu MŽP.
Správa budovy v oblasti služeb spojených s opravami budovy a údržbou areálu a správa zařízení spojených s budovou (výtahy, topení, vzduchotechnika apod.) včetně administrace dokladů (vystavení objednávek, zajištění oběhu a uzavírání smluv, vypracování předávacích protokolů, zpracování faktur).

VÝHODOU je praxe ve státní správě, praxe v oblasti oprav a údržby budov a v oblasti veřejných zakázek, technické povědomí a dobrá organizace práce, odolnost vůči stresu.

Žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo doručte do 28. srpna 2019 na adresu Státní tajemník, Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 nebo v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu nebo prostřednictvím datové schránky ID 9gsaax4. Obálku, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh), označte slovy: „Neotvírat, určeno pro ST“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo 000160“. Datová zpráva musí být odeslána s příznakem „do vlastních rukou státního tajemníka“.

Žádosti lze podávat výhradně výše uvedeným způsobem - nelze poslat přes formulář.

Předpoklady a požadavky (včetně pokynů k jejich doložení v souladu s ustanoveními zákona o státní službě) a další bližší informace (včetně vzorů potřebných listin a formulářů) jsou zveřejněny na úřední desce Ministerstva životního prostředí v rubrice „Výběrová řízení“ na webu Ministerstva životního prostředí (http://www.mzp.cz/cz/vyberova_rizeni).


Informace o pozici

Společnost
Ministerstvo životního prostředí
Adresa
Vršovická 1442/65, Praha – Vršovice
Požadované vzdělání: Vysokoškolské / univerzitní
Benefity: Příspěvek na penzijní/životní připojištění, Dovolená 5 týdnů, Vzdělávací kurzy, školení, Závodní stravování, Zdravotní volno/sickdays
Zařazeno: Státní a veřejná správa, Referent
Typ pracovního poměru
Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek
Délka pracovního poměru
Délka pracovního poměru: Na dobu neurčitou
Typ smluvního vztahu
Typ smluvního vztahu: pracovní smlouva
Zadavatel: Zaměstnavatel

Pozice je vhodná i pro OZP, s docházením do firmy s bezbariérovým přístupem. Vhodné i pro: ostatní.


Ministerstvo životního prostředí, Dana Janečková
Máte šanci! Na tuto nabídku zatím odpověděli méně než 4 lidé.