DATUM: V PRAZE, 19.04.2021
KONTAKTNÍ OSOBA: Eva Záhořová
ZN. VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: 2021/023

Česká národní banka otevírá možnost stáží

Stáže ve výzkumu

Hledáme dva stážisty nebo stážistky do týmu finančního výzkumu v sekci finanční stability. Náš tým je složen z motivovaných lidí s nadšením pro práci.

Vzhledem k tomu, že množství a škála úkolů svěřená centrálním bankám neustále roste, zvyšuje se také význam výzkumu a požadavků na něj kladených. Úkolem výzkumu je rozšiřovat znalostní základnu, ze které je možné čerpat při navrhování a přijímání různých opatření. Vysoce kvalitní výzkumné výstupy mohou přispět nejen k lepšímu rozhodování, ale mohou také zvýšit prestiž centrální banky a její důvěryhodnost, a usnadnit komunikaci přijatých opatření. Ekonomický a finanční výzkum tak hraje klíčovou roli v ČNB i v centrálních bankách po celém světě.

Více se o nás a naší práce můžete dozvědět na našem webu nebo přímo z profilů jednotlivých výzkumníků.

Co Vás čeká a co Vám stáž u nás přinese:

 • budete pracovat na jednom až dvou výzkumných projektech, z toho jeden bude váš hlavní,
 • na projektech budete spolupracovat s výzkumníky i dalšími experty z ČNB,
 • ke každému projektu bude přidělen hlavní řešitel, se kterým budete pravidelně konzultovat dílčí výstupy a další postup (více se o způsobu práce na výzkumných projektech můžete dozvědět na našem webu),
 • výstupem projektů budou publikace v řadách Working Papers nebo Research and Policy Notes, u kterých budete spoluautorem, následně se očekává také zaslání do akademického časopisu,
 • získáte zkušenosti s prací v centrální bance a s předními experty na měnovou a makroobezřetnostní politiku,
 • vyzkoušíte si celý výzkumný proces od přípravné fáze projektu až po oponentní řízení, prezentaci výstupů a finalizaci publikace,
 • budete moci pracovat flexibilně z domova či univerzity.

Jaký projekt jsme pro Vás připravili:

 • první projekt bude zaměřen na přednosti a nedostatky existujících makroekonomických modelů a jejich využívání v rozhodovacím procesu centrálních bank, s důrazem na sílící makrofinanční vazby a nové výzvy, kterým centrální banky v současnosti čelí,
 • úkolem vybraného stážisty bude příprava přehledu literatury, její syntéza a kategorizace, příprava mezinárodního srovnání, dílčí simulace za použití existujících makroekonomických modelů a jejich interpretace, spolupráce na textové a empirické analýze, spolupráce na psaní textu článku,
 • druhý projekt se bude zabývat vztahem mezi hospodářským a finančním (úvěrovým) cyklem a implikacemi pro provádění politik centrální banky,
 • úkolem vybraného stážisty bude příprava datového souboru pro meta-analýzu, spolupráce na empirické analýze a interpretaci výsledků, spolupráce na psaní textu článku.

Jste vhodným uchazečem, pokud:

 • studujete v doktorském programu ekonomického směru,
 • umíte pracovat s anglicky psanými odbornými akademickými texty,
 • máte přehled o mezinárodním makroekonomickém prostředí,
 • orientujete se v politice světových centrálních bank (měnová a makroobezřetnostní),
 • máte ochotu se učit novým věcem a hledat nová řešení,
 • jste pečlivý/á a svědomitý/á,
 • vítanou je hlubší znalost v oblasti alespoň jednoho z výzkumných projektů popsaných výše.

Důležité informace:

 • Začátek stáže: červen 2021,
 • Délka trvání stáže: 6 měsíců,
 • Forma spolupráce: dohoda o pracovní činnosti (DPČ), až 19 hod. týdně.

Pokud se chcete o stáž ucházet, zašlete nám svůj strukturovaný životopis s motivačním dopisem nejpozději do 16. 5. 2021 prostřednictvím registračního formuláře (tlačítko "Odpovědět").

ČNB zpracovává osobní údaje, bližší informace naleznete v Informaci o zpracování osobních údajů, jež je dostupná na stránkách Informaci o zpracování osobních údajů: https://www.cnb.cz/cs/obecne/ochrana_osobnich_udaju.html.

Informace o pozici

Společnost
ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA
Adresa
Na příkopě 864/28, Praha – Nové Město
Požadované vzdělání: Vysokoškolské / univerzitní
Požadované jazyky: Angličtina (Středně pokročilá)
Zařazeno: Věda a výzkum, Vědecko výzkumný pracovník
Typ pracovního poměru
Typ pracovního poměru: Práce na zkrácený úvazek
Délka pracovního poměru
Délka pracovního poměru: Na dobu určitou
Typ smluvního vztahu
Typ smluvního vztahu: dohoda o pracovní činnosti (DPČ)
Zadavatel: Zaměstnavatel

Praxe a stáže.


ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA, Eva Záhořová
Máte šanci! Na tuto nabídku zatím odpověděli méně než 4 lidé.