Technology & Business Consultant – Telco clients

Společnost

PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o.

Správcem Vašich osobních údajů je taková ze společností PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o., PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., PricewaterhouseCoopers Legal s.r.o., advokátní kancelář a PricewaterhouseCoopers IT Services, s.r.o., PricewaterhouseCoopers IT Services Limited, odštěpný závod, všechny na adrese Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00, Praha 4, která Vámi byla v rámci náborového procesu oslovena. Tato bude zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje za účelem náborového řízení v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Zpracování osobních údajů bude pro správce provádět společnost LMC s.r.o., IČO: 264 41 381 prostřednictvím svých elektronických systémů. 

Vaše kontaktní údaje

Pro dokončení odpovědi budete přesměrováni na stránky společnosti PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o..

Pokračováním na stránky společnosti PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. poskytujete správci své osobní údaje za účelem účasti ve výběrovém řízení a vedení související administrativy. Osobní údaje neúspěšných kandidátů budou smazány po uplynutí šesti měsíců od skončení výběrového řízení, jehož jste se zúčastnil/zúčastnila, pokud nám z Vaší strany nebude udělen souhlas s jejich dalším zpracováním. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Více informací o Vašich právech a o tom, jak tato uplatnit, je k dispozici v dokumentu Ochrana osobních údajů pro žadatele o zaměstnání- www.pwc.com/cz/cs/kariera-dnes/ochrana-osobnich-udaju.html V případě dotazů či požadavků týkajících se zpracování Vašich osobních údajů nás prosím kontaktujte prostřednictvím emailu: cz_dpo@pwc.com. Další informace o zpracování údajů společností LMC s.r.o., IČO: 26441381, se sídlem Menclova 2538/2, 180 00 Praha 8 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů Jan Svoboda, e-mail: dpo@lmc.eu, resp. jsou dostupné na www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/. Pokračovat na stránky zaměstnavatele Pro dokončení odpovědi budete přesměrováni na stránky společnosti PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. Více informací o Vašich právech a o tom, jak tato uplatnit, je k dispozici v dokumentu Ochrana osobních údajů pro žadatele o zaměstnání- www.pwc.com/cz/cs/kariera-dnes/ochrana-osobnich-udaju.html. V případě dotazů či požadavků týkajících se zpracování Vašich osobních údajů nás prosím kontaktujte prostřednictvím emailu: cz_dpo@pwc.com. Správce pověřil zpracováním osobních údajů další zpracovatele zejména: společnost LMC s.r.o., IČO: 26441381, se sídlem Menclova 2538/2, 180 00 Praha 8. Další informace o zpracování údajů společností LMC s.r.o. poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů Jan Svoboda, e-mail: dpo@lmc.eu, resp. jsou dostupné na www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.