Přidat brigádu zdarma

Podrobnosti o brigádě
Kontaktní údaje

Prohlašuji tímto, že mnou uvedená data jsou pravdivá, a že bez výhrad souhlasím s tím, aby veškeré zde uvedené údaje byly k dispozici předem neznámému počtu třetích osob.

Co není brigáda?

Za brigádu nepovažujeme inzeráty:

  • definované jako hlavní pracovní poměr
  • nabízející činnosti jako je MLM (tzv. pyramidové hry, letadlo)
  • s uvedením činnosti bez bližšího popisu práce
  • poskytování obchodních kontaktů za provizi
  • pro shromažďování uchazečů do databáze
  • týkající se oblasti sexuálních služeb
  • sebeprezentace