Vysoká škola finanční a správní je první soukromou ekonomickou univerzitou v České republice. Na českém edukačním trhu působí již 15 let a poskytuje všechny stupně vysokoškolského vzdělání: bakalářské (titul Bc.), navazující magisterské (titul Ing. a Mgr.) a doktorské vzdělání (titul Ph.D.). Studovat lze obory s ekonomickou, správně právní, humanitní tématikou, ale např. i aplikovanou informatiku. V Praze a ve střediscích v Kladně a Mostě studuje přes 4500 studentů. Univerzita je součástí vícestupňového vzdělávacího systému pro všechny generace, tzv. Společenství škol. VŠFS je držitelem uznávaných certifikací ECTS Label a její absolventi nemají problém s uplatněním v praxi. V průběhu studia lze vycestovat v rámci Erasmu do zahraničí, nebo lze rovnou studovat v anglickém jazyce. 

www.vsfs.cz

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Provádí se podáním přihlášky ke studiu na VŠ nebo elektronické přihlášky. Poplatek za elektronickou přihlášku je nižší (300 CZK). K přihlášce je nutné přiložit ověřenou kopii maturitního vysvědčení a doklad o zaplacení poplatku za přijímací řízení.

Přihlášky se uzavírají vždy k poslednímu dni v měsíci. Konečná uzávěrka je 31. 8. 2015, resp. po naplnění kapacity pro jednotlivé obory.

Přijímací pohovor se skládá z předání základních informací o škole a o studiu. Uchazeči mohou absolvovat dobrovolné písemné testy z cizího jazyka a všeobecných znalostí vybraného oboru, které si na základě předaného klíče sami opraví. Uchazeči o studium oborů vyučovaných v anglickém jazyce píší povinně vstupní test z anglického jazyka nebo předloží certifikát dokládající znalost anglického jazyka. Uchazeči ze zahraničí, kteří se hlásí na obory vyučované v českém jazyce, povinně skládají vstupní test z českého jazyka.

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 300 Kč
Papírová přihláška
Papírová přihláška: 500 Kč

Aktuality

Premiérový sobotní Den otevřených dveří

Premiérový sobotní Den otevřených dveří

Univerzita pořádá pravidelně pro zájemce Dny otevřených dveří. Zpravidla se jedná o druhý čtvrtek v měsíci v odpoledních hodinách. číst více

Uzávěrka dubnového MBA

Uzávěrka dubnového MBA

VŠFS láká na manažerské studium. V dubnu otevře již 30. skupinu MBA. Uzávěrka přihlášek je 16. 3. 2015. číst více

Doplňující informace

Jako jediná soukromá vysoká škola získala VŠFS certifikát ECTS Label. Tento certifikát je oceněním kvality univerzity za správnou implementaci a užití kreditového systému. Certifikát ECTS Label je nejprestižnějším evropským oceněním v oblasti kvality terciárního vzdělávání, jeho získáním se VŠFS řadí k 11 renomovaným veřejným vysokým školám v České republice. Ve spolupráci se City University of Seattle z USA dále univerzita nabízí a organizuje celosvětově uznávané manažerské studium MBA v anglickém jazyce. Pro zájemce o oba typy studia funguje program Joint Degree, který umožňuje současné získání titulu Ing. a MBA nebo Bc. a BSBA. Každý třetí student VŠFS najde uplatnění na trhu práce bez větších problémů. Vděčí za to systému výuky, který je nakloněn získávání mimoškolních praktických dovedností. VŠFS (budovy Estonská a Most) se řadí mezi bezbariérové. Škola pořádá akce pro studenty a absolventy, zázemí lze nalézt ve studentském klubu TIM nebo v dobře fungující univerzitní knihovně. Lze získat i stipendia za studijní výsledky, nebo na reprezentaci školy ve sportu či mezinárodních soutěžích.