Fakulta mezinárodních vztahů (FMV) je jednou z největších fakult Vysoké školy ekonomické v Praze. Významnou součástí VŠE od jejího vzniku byla i její předchůdkyně Fakulta obchodní. FMV na základě jednotného ekonomického standardu VŠE rozvíjí studium a vědecko-výzkumnou činnost zejména v oblastech mezinárodní ekonomické vztahy, cestovní ruch, mezinárodní politika a diplomacie, politologie, obchodní a mezinárodní právo. Významnou hodnotou studia na FMV je dosažení vysoké úrovně znalostí 2-3 cizích jazyků včetně jejich odborného pojetí a intenzivní internacionalizace studia.

Studijní programy

V současné době nabízí Fakulta mezinárodních vztahů vzdělání v třístupňovém programu: bakalářské, magisterské a doktorské. FMV má nejen odborné katedry, ale i jazykové.

Uplatnění

Odborný profil studia našich absolventů vytváří předpoklady pro jejich uplatnění na vyšších a vysokých úrovních řízení v transnacionálních korporacích, mezinárodních i tuzemských firmách, v mezinárodním obchodě, v obchodních činnostech bank a dalších institucích, ve vládních i v nadnárodních orgánech, v mezinárodních organizacích, v zahraniční službě a diplomacii, v cestovním ruchu, v oblasti obchodního i evropského hospodářského práva. Získané kompetence, znalosti a dovednosti absolventů jim umožňují velmi rychle se orientovat v měnícím se globálním mnohokulturním ekonomickém, politickém a podnikatelském prostředí a adekvátně a efektivně na ně reagovat.

fmv.vse.cz

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Přijímací řízení do bakalářských studijních programů má charakter písemných testů z matematiky a dvou cizích jazyků. Fakulta nově otevírá obor International Business, který je vyučovaná kompletně v angličtině, uchazeči o tento obor musí mimo jiné odevzdat motivační dopis, esej na dané ekonomické téma a složit přijímací zkoušku ve formě pohovoru buď po skypu nebo po telefonu. (Poplatek za přihlášku na tento obor je 50€)

Uchazeči o studium v navazujících magisterských programech skládají přijímací zkoušku v podobě tří testů - odborného předmětu, ekonomie a jednoho cizího jazyka.

Přihlášku je možné podat do 30.4. (Bc., Mgr.)

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 580 Kč
Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 50€ (English)

Připravte se na přijímačky

Nevěříte si? Připravte se lépe než ostatní a zvyšte si šanci na přijetí.

Zobrazit přípravné kurzy

Aktuality

ZÚČASTNI SE VÝUKY NA FMV VŠE!

ZÚČASTNI SE VÝUKY NA FMV VŠE!

Pro zájemce o bakalářské studium jsme připravili netradiční projekt s názvem Stínování výuky, který se uskuteční v úterý 23. 2. 2016 a 22. 3. 2016. číst více

Jaký byl rok 2015 na Fakultě mezinárodních vztahů?

Jaký byl rok 2015 na Fakultě mezinárodních vztahů?

Pojďme se společně ohlédnout za úspěchy, kterých naše fakulta dosáhla v roce 2015. číst více

Mezinárodně uznávané certifikáty nově na FMV

Mezinárodně uznávané certifikáty nově na FMV

FMV nabízí studentům prostřednictvím svých jazykových kateder možnost získat prestižní mezinárodně uznávané jazykové certifikáty - aktuálně lze na FMV získat certifikáty z angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny a ruštiny. číst více

Náš Facebook

Náš Facebook

Další informace o nás najdete i na Facebooku... podpořte nás! číst více

Zobrazit další aktuality (2)

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Studenti mají možnost absolvovat část studia v zahraničí se stipendijní podporou v rámci výměnných semestrálních pobytů nebo programu „free movers“, absolvovat zahraniční stáž nebo studovat v anglickém jazyce od bakalářského po doktorský obor. Fakulta rozvíjí partnerské vztahy s univerzitami v Evropě, Asii i na americkém kontinentu. V tomto rámci působí na FMV řada hostujících profesorů, kteří zajišťují část výuky oborů v cizích jazycích. FMV je také zapojena do mezinárodních programů, např. do programu Erasmus-Mundus nebo do programu Konsorcia pro mezinárodní double degree. Více informací zde

Koleje a menzy

VŠE vlastní tři areály kolejí v Praze a jeden v Jindřichově Hradci. V Praze patří VŠE část kolejí Jižní Město, vlastní areál kolejí na Jarově a Rooseveltovu kolej v Holešovicích. V Jindřichově Hradci VŠE vlastní Švecovu kolej. Studenti mají k dispozici vlastní menzy (Žižkov, Jarov, Jižní Město) k obědům i večeřím, mohou navštěvovat i menzy ostatních vysokých škol. V areálu na Žižkově se nachází dvě konkurenční menzy a soukromá restaurační zařízení. Více informací zde

Stínové vyučování

Pro zájemce o studium organizuje Fakulta mezinárodních vztahů Stínování výuky, v rámci kterého si studenti středních škol mohou vyzkoušet jeden reálný den vysokoškolského života na půdě Vysoké škole ekonomické v Praze. Více informací o této události naleznete zde