Zemědělství a veterina

Nalezli jsme 15 škol

TIP

Fakulta tropického zemědělství

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Agriculture in Tropics and Subtropics  Animal and Food Science in Tropics and Subtropics  International Cooperation in Agriculture and Rural Development  International Development and Agricultural Economics   a dalších 6 oborů

Fakulta technologická ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín

Obory: Food Technology  Chemie a technologie potravin  Chemie potravin a bioaktivních látek  Technologie a řízení v gastronomii  Technologie potravin  Technologie tuků, detergentů a kosmetiky  Technologie výroby tuků, kosmetiky a detergentů

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Agriculture and Food  Ekologické zemědělství  Hodnocení a ochrana půdy  Hospodaření v zemědělství  Chov koní  Chovatelství  Kvalita a zpracování zemědělských produktů  Kvalita produkce  Kynologie   a dalších 34 oborů

Fakulta lesnická a dřevařská

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Dendrologie a šlechtění lesních dřevin  Dendrology and Forest Tree Breeding  Dřevařské inženýrství  Dřevařství  Forest Engineering  Forest Management  Forest Protection and Game Management  Forestry   a dalších 14 oborů

Fakulta životního prostředí

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Krajinářství  Krajinné a pozemkové úpravy  Krajinné inženýrství  Land and Water Management  Landscape Planning  Územní plánování  Územní technická a správní služba  Voda v krajině  Vodní hospodářství

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Technická fakulta

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Engineering of Agricultural Technological Systems  Marketing strojů a technických systémů  Technika zemědělských technologických systémů

Fakulta rybářství a ochrany vod

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | Vodňany

Obory: Fishery  Fishery and protection of waters  Ochrana vod  Rybářství  Rybářství a ochrana vod

Zemědělská fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Biologie a ochrana zájmových organismů  Obecná produkce rostlinná  Obecná zootechnika  Pozemkové úpravy a převody nemovitostí  Speciální produkce rostlinná  Speciální zootechnika  Zemědělské biotechnologie   a další 4 obory

Agronomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně | Brno

Obory: Agricultural Engineering  Agricultural Chemistry  Agrobyznys  Anatomie a fyziologie rostlin  Biotechnologie rostlin  Ekotrofologie  Fytotechnika  General Agriculture  General Animal Breeding  General Plant Production   a dalších 24 oborů

Lesnická a dřevařská fakulta

Mendelova univerzita v Brně | Brno | testy

Obory: Arboristika  Design nábytku  Dřevařské inženýrství  Dřevařství  European Forestry  Fytologie lesa  Hospodaření s přírodními zdroji tropických a subtropických oblastí  Hospodářská úprava lesa   a dalších 15 oborů

Zahradnická fakulta

Mendelova univerzita v Brně | Lednice na Moravě

Obory: Horticulture  Jakost rostlinných potravinových zdrojů  Management zahradních a krajinářských úprav  Řízení zahradnických technologií  Vinohradnictví a vinařství  Zahradní a krajinářská architektura   a další 2 obory

Fakulta veterinární hygieny a ekologie

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno | Brno

Obory: Bezpečnost a kvalita potravin  Diseases of Wild and ZOO Animals  Food Hygiene and Processing Technology  Hygiena a technologie potravin  Choroby volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad   a dalších 11 oborů

Fakulta veterinárního lékařství

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno | Brno

Obory: Anatomie, histologie a embryologie  Avian and Exotic Animal Diseases  Dogs and Cats Diseases  Fyziologie a farmakologie  Genetika a plemenitba zvířat  Choroby koní  Choroby přežvýkavců a prasat  Choroby psů a koček   a dalších 13 oborů

Fakulta chemicko-inženýrská

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze | Praha 6-Dejvice

Obory: Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze | Praha 6-Dejvice

Obory: Chemie a analýza potravin  Kvalita a bezpečnost potravin  Technologie potravin