Sport a tělovýchova

Nalezli jsme 8 škol

Pedagogická fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | testy

Obory: Sport a zdraví (jednooborové)  Tělesná výchova a sport  Tělesná výchova pro 2. stupeň základních škol (dvouoborová)  Učitelství tělesné výchovy pro SŠ (dvouoborové)

Pedagogická fakulta

Ostravská univerzita v Ostravě | Ostrava 1

Obory: Tělesná výchova a sport (dvouoborové)  Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)

Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita | Brno

Obory: Animátor sportovních aktivit (dvouoborové)  Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek  Kinantropologie  Kinantropologie (EN)  Management sportu  Regenerace a výživa ve sportu   a další 4 obory

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r. o.

Praha 14

Obory: Sportovní a kondiční specialista  Sportovní a volnočasový pedagog  Výživové poradenství a sportovní diagnostika  Wellness specialista

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Fakulta tělesné výchovy a sportu

Univerzita Karlova v Praze | Praha 6-Veleslavín

Obory: Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami  Kinantropologie  Kinantropologie (EN)  Management tělesné výchovy a sportu  Ochrana obyvatelstva se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)   a dalších 5 oborů

Fakulta tělesné kultury

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc | testy

Obory: Aplikovaná tělesná výchova  Aplikované pohybové aktivity  Kinantropologie  Ochrana obyvatelstva  Tělesná výchova (dvouoborové)  Tělesná výchova a sport  Trenérství a management sportu  Trenérství a sport

Fakulta pedagogická

Západočeská univerzita v Plzni | Plzeň

Obory: Tělesná výchova a sport  Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání