Technika a informatika

Nalezli jsme 97 škol

TIP

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Jihlava

Obory: Aplikovaná informatika  Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi  Počítačové systémy

TIP

Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6 | testy

Obory: Aplikovaná elektronika  Aplikovaná elektrotechnika  Bezdrátové komunikace  Biomedicínská informatika  Biomedicínské inženýrství  Ekonomika a řízení elektrotechniky  Ekonomika a řízení energetiky   a dalších 44 oborů

TIP

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

České Budějovice

Obory: Konstrukce staveb  Logistické technologie  Pozemní stavby  Strojírenství  Technologie dopravy a přepravy

TIP

Fakulta informatiky a managementu

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III, Hradec Králové

Obory: Aplikovaná informatika  Informační a znalostní management  Informační management

TIP

Fakulta informatiky

Masarykova univerzita | Brno | testy

Obory: Aplikovaná informatika  Bezpečnost informačních technologií  Bioinformatika  Embedded systems (EN)  Informační systémy  Informatika  Informatika (EN)  Informatika a druhý obor (dvouoborové)   a dalších 16 oborů

Fakulta informatiky

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Business Institut

Praha 10-Vršovice

Obory: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE - Informační technologie

Fakulta stavební

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6 - Dejvice

Obory: Architektura a stavitelství  Budovy a prostředí  Building and structural engineering  Building Engineering  Building Structures  Economics and Management in Civil Engineering  Ekonomika a řízení ve stavebnictví   a dalších 28 oborů

Fakulta stavební

Prague College

Praha 2-Vinohrady

Obory: BSc (Hons) Computing  MSc Computing

Prague College

University of New York in Prague

Praha 2

Obory: IT Management  Transport & Logistics Management

University of New York in Prague

Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice | Pardubice

Obory: Aplikovaná informatika v dopravě  Dopravní management, marketing a logistika  Dopravní prostředky - zaměření Diagnostiky a životního prostředí  Dopravní prostředky - zaměření Kolejová vozidla   a dalších 7 oborů

Dopravní fakulta Jana Pernera

Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice | Pardubice

Obory: Analýza biologických materiálů  Anorganická technologie  Anorganické materiály  Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků  Environmental Engineering  Environmentální inženýrství   a dalších 23 oborů

Fakulta chemicko-technologická

Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice | Pardubice

Obory: Aplikovaná informatika  Applied Informatics  Informační a bezpečnostní systémy  Informatics within Public Administration  Informatika ve veřejné správě  Management finančních rizik  Pojistné inženýrství   a další 2 obory

Fakulta ekonomicko-správní

Fakulta elektrotechnická

Západočeská univerzita v Plzni | Plzeň | testy

Obory: Aplikovaná elektrotechnika  Aplikovaná elektrotechnika (EN)  Dopravní elektroinženýrství a autoelektronika  Elektroenergetika  Elektroenergetika (EN)  Elektronika  Elektronika (EN)  Elektronika a aplikovaná informatika   a dalších 8 oborů

Fakulta elektrotechnická

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Analytická chemie životního prostředí a toxikologie  Aplikované nanotechnologie  Applied nanotechnology (EN)  Informační systémy  Informatika (dvouoborové)

Ekonomická fakulta

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava 1 | testy

Obory: Informatika v ekonomice  Systémové inženýrství a informatika

Vysoká škola podnikání a práva

Ostrava-Slezská Ostrava, Pardubice, Brno-Medlánky, Sokolov, Praha 5, Olomouc

Obory: Aplikovaná informatika - Informační technologie  Aplikovaná informatika - Management ICT  Aplikovaná informatika- Informační technologie

Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s.

Praha 1-Nové Město

Obory: Letový provoz  Management leteckých podniků  Rozvoj lidských zdrojů v ekonomice dopravy  Služby letecké dopravy v cestovním ruchu  Služby letecké dopravy v cestovním ruchu pro absolvetny VOŠ