Statistika

Nalezli jsme 8 škol

Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita | Brno-Pisárky | testy

Obory: Matematické a statistické metody v ekonomii

Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita | Brno

Obory: Pravděpodobnost, statistika a matematické modelování  Pravděpodobnost, statistika a matematické modelování (EN)  Statistika a analýza dat

Matematicko-fyzikální fakulta

Univerzita Karlova v Praze | Praha 2

Obory: Finanční a pojistná matematika  Finanční a pojistná matematika (EN)  Finanční matematika  Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie  Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie (EN)

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Fakulta chemické technologie

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze | Praha 6-Dejvice

Obory: Forenzní chemie (zaměření forenzní analýza materiálů a organických látek)  Chemie a materiály ve forenzní analýze (zaměření na materiály a organické látky)

Fakulta informatiky a statistiky

Vysoká škola ekonomická v Praze | Praha 3 | testy

Obory: Econometrics and Operation Research  Ekonometrie a operační výzkum  Quantitative Economic Analysis  Statistické metody v ekonomii  Statistics  Statistika  Statistika a ekonometrie

Fakulta aplikovaných věd

Západočeská univerzita v Plzni | Plzeň | testy

Obory: Finanční informatika a statistika