Matematika

Nalezli jsme 28 škol

Fakulta stavební

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6 - Dejvice

Obory: Matematika ve stavebním inženýrství  Mathematics in Civil Engineering

Fakulta stavební

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: General Problems of Mathematics (EN)  Matematika (dvouoborové)  Matematika a její použití v přírodních vědách  Obecné otázky matematiky

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III

Obory: Finanční a pojistná matematika  Matematika se zaměřením na vzdělávání  Učitelství matematiky pro střední školy

Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6 | testy

Obory: Matematické inženýrství / Mathematical Engineering

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Přírodovědecká fakulta

Ostravská univerzita v Ostravě | Ostrava 1

Obory: Aplikace matematiky v ekonomii  Aplikovaná matematika  Aplikovaná matematika a Fuzzy modelování  Applied Mathematics and Fuzzy modeling  Matematika (dvouoborové)

Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita | Brno-Pisárky | testy

Obory: Matematické a statistické metody v ekonomii

Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita | Brno

Obory: Algebra a diskrétní matematika  Algebra, teorie čísel a matematická logika  Algebra, teorie čísel a matematická logika (EN)  Aplikovaná matematika pro víceoborové studium (dvouoborové)   a dalších 15 oborů

Matematický ústav v Opavě

Slezská univerzita v Opavě | Opava

Obory: Aplikovaná matematika  Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací  Geometrie a globální analýza  Matematická analýza  Matematické metody v ekonomice  Obecná matematika

Filozofická fakulta

Univerzita Karlova v Praze | Praha 1

Obory: Logika  Logika (dvouoborové)  Logika (EN)

Matematicko-fyzikální fakulta

Univerzita Karlova v Praze | Praha 2

Obory: Algebra, teorie čísel a matematická logika  Algebra, teorie čísel a matematická logika (EN)  Deskriptivní geometrie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Finanční a pojistná matematika   a dalších 27 oborů

Pedagogická fakulta

Univerzita Karlova v Praze | Praha 1

Obory: Didaktika matematiky  Didaktika matematiky (EN)

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Karlova v Praze | Praha 2

Obory: Biologie a matematika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Geografie a matematika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Chemie a matematika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)   a další 3 obory

Pedagogická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc

Obory: Matematika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Učitelství matematiky pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc | testy

Obory: Algebra a geometrie  Aplikace matematiky v ekonomii  Aplikovaná matematika  Deskriptivní geometrie – Geografie  Didaktika matematiky  Diskrétní matematika  Fyzika – Matematika (uč.)   a dalších 17 oborů