Fyzika

Nalezli jsme 26 škol

TIP

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Aplikované nanotechnologie  Aplikované počítačové modelování  Applied Computer Modelling  Computer Methods in Science and Technology (EN)  Computer Modelling in Science and Technology  Fyzika  Fyzika (dvouoborové)   a další 2 obory

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III

Obory: Didaktika fyziky  Fyzika se zaměřením na vzdělávání  Fyzikálně-technická měření a výpočetní technika  Fyzikální měření a modelování  Učitelství fyziky pro střední školy

Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6 | testy

Obory: Akustika / Acoustics  Fyzika plazmatu / Plasma Physics

Přírodovědecká fakulta

Ostravská univerzita v Ostravě | Ostrava 1

Obory: Biofyzika  Fyzika (dvouoborové)  Učitelství fyziky pro střední školy (dvouoborové)

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

České vysoké učení technické v Praze | Praha 1, Děčín

Obory: Aplikované matematicko-stochastické metody  Diagnostika materiálů  Dozimetrie a aplikace ionizujícího záření  Experimentální jaderná a částicová fyzika  Experimentální jaderná a částicová fyzika   a dalších 11 oborů

Fakulta strojní

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6

Obory: Design of Vehicles/Architecture des Véhicules  Energetika a procesní technika  Jaderná energetická zařízení  Mechatronika  Řízení a ekonomika podniku

Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita | Brno

Obory: Astrofyzika  Biofyzika  Biofyzika (EN)  Fyzika  Fyzika a management  Fyzika kondenzovaných látek  Fyzika kondenzovaných látek (EN)  Fyzika plazmatu  Fyzika plazmatu (EN)  Laboratorní a měřicí technika   a dalších 8 oborů

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Slezská univerzita v Opavě | Opava | testy

Obory: Astrofyzika  Multimediální techniky  Počítačová fyzika  Počítačová technika a její aplikace  Teoretická fyzika  Teoretická fyzika a astrofyzika  Teoretická fyzika a astrofyzika (EN)

1. lékařská fakulta

Univerzita Karlova v Praze | Praha 2

Obory: Lékařská biofyzika  Lékařská biofyzika (EN)

2. lékařská fakulta

Univerzita Karlova v Praze | Praha 5-Motol

Obory: Biomechanika  Biomechanika (EN)  Lékařská biofyzika  Lékařská biofyzika (EN)

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova v Praze | Praha 10

Obory: Biomechanika  Biomechanika (EN)  Lékařská biofyzika  Lékařská biofyzika (EN)

Matematicko-fyzikální fakulta

Univerzita Karlova v Praze | Praha 2

Obory: Aplikovaná fyzika  Astronomie a astrofyzika  Biofyzika a chemická fyzika  Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika  Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika (EN)  Didaktika fyziky a obecné otázky fyziky   a dalších 34 oborů

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Karlova v Praze | Praha 2

Obory: Fyzikální chemie  Fyzikální chemie (EN)  Učitelství biologie a fyziky pro SŠ (dvouoborové)  Učitelství chemie a fyziky pro SŠ (dvouoborové)