Medicína a farmacie

Nalezli jsme 37 škol

TIP

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Jihlava

Obory: Porodní asistentka  Všeobecná sestra  Zdravotně sociální pracovník

Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice | Pardubice

Obory: Farmakochemie a medicinální materiály  Zdravotní laborant

Fakulta chemicko-technologická

Lékařská fakulta

Ostravská univerzita v Ostravě | Ostrava - Zábřeh

Obory: Fyzioterapie  Komunitní péče v porodní asistenci  Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví  Ochrana veřejného zdraví  Ošetřovatelská péče v geriatrii  Ošetřovatelská péče v pediatrii  Ošetřovatelství   a dalších 6 oborů

CEVRO Institut, o. p. s.

Praha 1, Český Krumlov

Obory: MPA – Řízení ve zdravotní a sociální péči

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Fakulta sociálních studií

Ostravská univerzita v Ostravě | Ostrava - Mariánské Hory

Obory: Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče

Fakulta biomedicínského inženýrství

České vysoké učení technické v Praze | Kladno 2

Obory: Civilní nouzové plánování  Fyzioterapie  Radiologický asistent  Systémová integrace procesů ve zdravotnictví  Systémová integrace procesů ve zdravotnictví (EN)  Systémová integrace procesů ve zdravotnictví (RJ)   a další 2 obory

Zdravotně sociální fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Fyzioterapie  Nurse  Nutriční terapeut  Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví  Ochrana veřejného zdraví  Ošetřovatelství  Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech  Porodní asistentka   a dalších 6 oborů

Lékařská fakulta

Masarykova univerzita | Brno

Obory: Anatomie, histologie a embryologie  Anatomie, histologie a embryologie (EN)  Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie  Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie (EN)  Dentální hygienistka  Dermatovenerologie   a dalších 47 oborů

Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita | Brno

Obory: Lékařská fyzika  Lékařská genetika a molekulární diagnostika pro odborné pracovníky v laboratorních metodách

Fakulta zdravotnických studií

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Ergoterapie  Fyzioterapie  Porodní asistentka  Všeobecná sestra

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Univerzita Karlova v Praze | Hradec Králové | testy

Obory: Farmaceutická analýza  Farmaceutická chemie  Farmaceutická chemie (EN)  Farmaceutická technologie  Farmacie  Farmacie (EN)  Farmakognosie  Farmakognosie (EN)  Farmakologie a toxikologie  Klinická farmacie   a další 4 obory

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova v Praze | Praha 5-Jinonice

Obory: Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích

Fakulta tělesné výchovy a sportu

Univerzita Karlova v Praze | Praha 6-Veleslavín

Obory: Biomechanika  Biomechanika (EN)  Fyzioterapie  Fyzioterapie (EN)  Ortotik-protetik

1. lékařská fakulta

Univerzita Karlova v Praze | Praha 2

Obory: Adiktologie  Adiktologie (EN)  Bioetika  Bioetika (EN)  Biochemie a patobiochemie  Biochemie a patobiochemie (EN)  Biologie a patologie buňky  Biologie a patologie buňky (EN)  Biomechanika  Biomechanika (EN)   a dalších 39 oborů

2. lékařská fakulta

Univerzita Karlova v Praze | Praha 5-Motol

Obory: Biochemie a patobiochemie  Biochemie a patobiochemie (EN)  Biologie a patologie buňky  Biologie a patologie buňky (EN)  Biomechanika  Biomechanika (EN)  Experimentální chirurgie  Experimentální chirurgie (EN)   a dalších 24 oborů