Kultura a umění

Nalezli jsme 48 škol

TIP

ART & DESIGN INSTITUT

Praha 4-Nusle

Obory: Dějiny umění  Filozofie uměleckého projevu  Fotografie  Grafika  Intermediální ateliér  Kulturní antropologie a umění  Malba  Marketing a obchod uměleckých děl  Multimédia  Muzejnictví a galerijnictví   a další 2 obory

TIP

Vysoká škola kreativní komunikace

Praha 4 - Nusle

Obory: Literární tvorba  Vizuální tvorba - Animace a vizuální efekty  Vizuální tvorba – Fotografie a audiovize  Vizuální tvorba – Grafický a mediální design

TIP

Prague College

Praha 2-Vinohrady

Obory: BA (Hons) Communications & Media Studies  BA (Hons) Fine Art Experimental Media  BA (Hons) Graphic Design  MA Fine Art  MA Future Design

Prague College

University of New York in Prague

Praha 2

Obory: Ph.D. by Publication

University of New York in Prague

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Filozofická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc

Obory: Dějiny výtvarných umění  Divadelní věda (dvouoborové)  Filmová věda (dvouoborové)  Mediální studia  Mediální studia (dvouoborové)  Muzikologie  Muzikologie (dvouoborové)  Uměnovědná studia  Uměnovědná studia (dvouoborové)

Filozofická fakulta

Ekonomická fakulta

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava 1 | testy

Obory: Ekonomická žurnalistika  Ekonomika a právo v žurnalistice

Filozofická fakulta

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III

Obory: Archeologie  Historie  Prezentace a ochrana kulturního dědictví

Pedagogická fakulta

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III

Obory: Grafická tvorba – multimédia  Hra na nástroj a sólový zpěv se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Hudební teorie a pedagogika  Jazyková a literární kultura  Sbormistrovství chrámové hudby  Textilní tvorba

Fakulta multimediálních komunikací

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín

Obory: Animovaná tvorba  Audiovizuální tvorba  Multimedia a design  Multimédia a design  Multimedia and Design  Produkce

Pedagogická fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | testy

Obory: Hudební výchova pro pomáhající profese  Výtvarná výchova (jednooborové)  Výtvarná výchova pro pomáhající profese

Filozofická fakulta

Ostravská univerzita v Ostravě | Ostrava 1

Obory: Dějiny umění a památková péče (dvouoborové)  Dějiny umění se zaměřením na památkovou péči a technické památky  Kulturní dějiny  Literární věda - teorie a dějiny národních literatur  Teorie a dějiny české literatury

Fakulta umění

Ostravská univerzita v Ostravě | Ostrava

Obory: Cembalo  Fagot  Flétna  Grafika  Hoboj  Housle  Intermediální umění  Interpretace a teorie interpretace  Klarinet  Klavír  Kontrabas  Kresba  Lesní roh  Malba  Pozoun  Saxofon  Sochařství - volná tvorba  Trubka   a další 4 obory

Pedagogická fakulta

Ostravská univerzita v Ostravě | Ostrava 1

Obory: Hudební teorie a pedagogika  Sbormistrovství se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Výtvarná výchova pro střední školy a základní umělecké školy se zaměřením na vzdělávání

CEVRO Institut, o. p. s.

Praha 1, Český Krumlov

Obory: LL.M. - Arbitráž a mediace

Divadelní fakulta

Akademie múzických umění v Praze | Praha 1

Obory: Alternativní a loutková tvorba a její teorie  Autorské herectví a teorie autorské tvorby a pedagogiky  Dramatická výchova  Dramaturgie alternativního a loutkového divadla  Dramaturgie činoherního divadla   a dalších 16 oborů

Filmová a televizní fakulta

Akademie múzických umění v Praze | Praha 1

Obory: Animovaná tvorba  Audiovizuální studia  Cinema and Digital Media  Dokumentární tvorba  Fotografie  Kamera  Photography  Produkce  Režie  Scénáristika a dramaturgie  Střihová skladba   a další 2 obory

Hudební a taneční fakulta

Akademie múzických umění v Praze | Praha 1

Obory: Bicí nástroje  Bicí nástroje - jazz  Cembalo  Dirigování  Fagot  Flétna  Harfa  Hoboj  Housle  Hudební management  Hudební produkce  Hudební režie  Hudební teorie  Choreografie   a dalších 26 oborů

Akademie výtvarných umění v Praze

Praha 4

Obory: Architektonická tvorba  Intermediální tvorba  Kresba a grafika  Malířství - restaurování výtvarných děl malířských  Malířství / volná tvorba  Nová média  Restaurování výtvarných děl   a další 3 obory