Kultura a umění

Nalezli jsme 47 škol

Dej důvěru VŠFS! Vyzkoušej novinky - Kriminalistiku a Bezpečnostně právní studia.
TIP

Prague College

Praha 2-Vinohrady

Obory: BA (Hons) Communications & Media Studies  BA (Hons) Fine Art Experimental Media  BA (Hons) Graphic Design  HND Graphic Design  HND Interactive Media  MA Fine Art  MA Future Design

Prague College

Filozofická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc

Obory: Dějiny výtvarných umění  Divadelní věda (dvouoborové)  Filmová věda (dvouoborové)  Mediální studia  Mediální studia (dvouoborové)  Muzikologie  Muzikologie (dvouoborové)  Uměnovědná studia  Uměnovědná studia (dvouoborové)

Filozofická fakulta

Ekonomická fakulta

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava 1 | testy

Obory: Ekonomická žurnalistika  Ekonomika a právo v žurnalistice

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Hochschule Fresenius

Praha 5

Obory: Management médií a podnikání

Literární akademie (International ART CAMPUS Prague, s. r. o.)

Praha 4-Nusle

Obory: Literární tvorba  Literární tvorba, specializace Redaktor - editor  Literární tvorba, specializace Tvůrčí psaní – spisovatel  Mediální tvorba  Mediální tvorba, specializace Audiovizuální tvorba  Mediální tvorba, specilizace Nová média

Filozofická fakulta

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III

Obory: Archeologie  Historie  Prezentace a ochrana kulturního dědictví

Pedagogická fakulta

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III

Obory: Grafická tvorba – multimédia  Hra na nástroj a sólový zpěv se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Hudební teorie a pedagogika  Jazyková a literární kultura  Sbormistrovství chrámové hudby  Textilní tvorba

Filozofická fakulta

Ostravská univerzita v Ostravě | Ostrava 1

Obory: Dějiny umění a památková péče (dvouoborové)  Dějiny umění se zaměřením na památkovou péči a technické památky  Kulturní dějiny  Literární věda - teorie a dějiny národních literatur  Teorie a dějiny české literatury

Fakulta umění

Ostravská univerzita v Ostravě | Ostrava

Obory: Cembalo  Fagot  Flétna  Grafika  Hoboj  Housle  Intermediální umění  Interpretace a teorie interpretace  Klarinet  Klavír  Kontrabas  Kresba  Lesní roh  Malba  Pozoun  Saxofon  Sochařství - volná tvorba  Trubka   a další 4 obory

Pedagogická fakulta

Ostravská univerzita v Ostravě | Ostrava 1

Obory: Hudební teorie a pedagogika  Sbormistrovství se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Výtvarná výchova pro střední školy a základní umělecké školy se zaměřením na vzdělávání

ART & DESIGN INSTITUT

Praha 4-Nusle

Obory: Dějiny umění  Filozofie uměleckého projevu  Fotografie  Grafika  Intermediální ateliér  Kulturní antropologie a umění  Malba  Marketing a obchod uměleckých děl  Multimédia  Muzejnictví a galerijnictví   a další 2 obory

Divadelní fakulta

Akademie múzických umění v Praze | Praha 1

Obory: Alternativní a loutková tvorba a její teorie  Autorské herectví a teorie autorské tvorby a pedagogiky  Dramatická výchova  Dramaturgie alternativního a loutkového divadla  Dramaturgie činoherního divadla   a dalších 16 oborů

Filmová a televizní fakulta

Akademie múzických umění v Praze | Praha 1

Obory: Animovaná tvorba  Audiovizuální studia  Cinema and Digital Media  Dokumentární tvorba  Fotografie  Kamera  Photography  Produkce  Režie  Scénáristika a dramaturgie  Střihová skladba   a další 2 obory

Hudební a taneční fakulta

Akademie múzických umění v Praze | Praha 1

Obory: Bicí nástroje  Bicí nástroje - jazz  Cembalo  Dirigování  Fagot  Flétna  Harfa  Hoboj  Housle  Hudební management  Hudební produkce  Hudební režie  Hudební teorie  Choreografie   a dalších 26 oborů

Akademie výtvarných umění v Praze

Praha 4

Obory: Architektonická tvorba  Intermediální tvorba  Kresba a grafika  Malířství - restaurování výtvarných děl malířských  Malířství / volná tvorba  Nová média  Restaurování výtvarných děl   a další 3 obory

Divadelní fakulta

Janáčkova akademie múzických umění v Brně | Brno

Obory: Audiovizuální tvorba a divadlo  Činoherní herectví  Činoherní režie  Divadelní dramaturgie  Divadelní manažerství  Divadlo a výchova  Dramatická umění  Dramatická výchova  Muzikálové herectví   a další 4 obory

Hudební fakulta

Janáčkova akademie múzických umění v Brně | Brno

Obory: Dirigování orchestru  Dirigování sboru  Historická interpretace  Hra na bicí nástroje  Hra na cembalo  Hra na fagot  Hra na flétnu  Hra na hoboj  Hra na housle  Hra na klarinet  Hra na klavír   a dalších 19 oborů