Jazyky a mezinárodní studia

Nalezli jsme 30 škol

TIP

Anglo-americká vysoká škola, o.p.s.

Praha 1

Obory: Central and East European Studies  International Relations  International Relations and Diplomacy

Anglo-americká vysoká škola, o.p.s.

Filozofická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc

Obory: Anglická filologie  Anglická filologie (dvouoborové)  Angličtina se zaměřením na komunitní tlumočení a překlad  Angličtina se zaměřením na tlumočení a překlad  Česká filologie  Česká filologie (dvouoborové)   a dalších 37 oborů

Filozofická fakulta

Filozofická fakulta

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III

Obory: Africká studia  Latinskoamerická studia  Politologie – africká studia  Politologie – latinskoamerická studia

Pedagogická fakulta

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III

Obory: Cizí jazyky pro cestovní ruch – anglický jazyk (dvouoborové)  Cizí jazyky pro cestovní ruch – německý jazyk (dvouoborové)  Cizí jazyky pro cestovní ruch – ruský jazyk (dvouoborové)  Transkulturní komunikace

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


AKCENT College s.r.o.

Praha 4

Obory: Angličtina jako cizí jazyk  Čeština jako cizí jazyk

Filozofická fakulta

Ostravská univerzita v Ostravě | Ostrava 1

Obory: Anglický jazyk  Anglický jazyk a literatura (dvouoborové)  Anglický jazyk a literatura (jednooborové)  Angličtina pro překladatelskou praxi  Angličtina ve sféře podnikání  Český jazyk  Český jazyk a literatura   a dalších 24 oborů

Filozofická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Anglický jazyk a literatura (dvouoborové)  Bohemistika  Bohemistika (dvouoborové)  Bohemistika (jednooborové)  Česko-německá areálová studia  Český jazyk  Francouzský jazyk   a dalších 11 oborů

Pedagogická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Cizí jazyky pro evropský a mezinárodní obchod - ruský jazyk

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Mendelova univerzita v Brně | Brno

Obory: International Development Studies  Mezinárodní rozvojová studia

Filozofická fakulta

Masarykova univerzita | Brno

Obory: Anglický jazyk  Anglický jazyk (EN)  Anglický jazyk a literatura  Anglický jazyk a literatura (EN)  Balkanistika  Baltistika  Bulharský jazyk a literatura  Česká literatura  Český jazyk  Český jazyk a literatura   a dalších 50 oborů

Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita | Brno | testy

Obory: European Politics (EN)  Evropská studia  Evropská studia (EN)  Evropská studia (i jednooborové)

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Slezská univerzita v Opavě | Opava | testy

Obory: Angličtina (jednooborová)  Angličtina + Český jazyk a literatura  Angličtina + Historie  Angličtina + Italština  Angličtina + Němčina  Angličtina pro školskou praxi  Česká literatura   a dalších 10 oborů

Univerzita Jana Amose Komenského Praha

Praha 3

Obory: Evropská hospodářskoprávní studia