Historie a archivnictví

Nalezli jsme 26 škol

Fakulta sociálních věd

Univerzita Karlova v Praze | Praha 1 | testy

Obory: Moderní dějiny  Soudobé dějiny

Fakulta sociálních věd

Anglo-americká vysoká škola, o.p.s.

Praha 1

Obory: Jewish Studies: History and Culture

Anglo-americká vysoká škola, o.p.s.

Filozofická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc

Obory: Archeologie  Archeologie (dvouoborové)  Archivnictví  Archivnictví (dvouoborové)  Germanistická medievistika (dvouoborové)  Historie  Historie (dvouoborové)

Filozofická fakulta

Filozofická fakulta

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III

Obory: Archeologie  Archivnictví  Archivnictví – historie  České a československé dějiny  Historie  Počítačová podpora v archivnictví  Prezentace a ochrana kulturního dědictví

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Filozofická fakulta

Ostravská univerzita v Ostravě | Ostrava 1

Obory: České a československé dějiny  Didaktika dějepisu  Historie  Historie (dvouoborové)  Historie a ochrana průmyslového dědictví  Hospodářské a sociální dějiny  Hospodářské a sociální dějiny novověku   a další 3 obory

Filozofická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Archeologie  Archeologie (dvouoborové)  Archivnictví  Archivnictví (dvouoborové)  České dějiny  Dějiny novější české literatury  Historie  Historie (dvouoborové)  Literárně-historická studia  Pomocné vědy historické

Filozofická fakulta

Masarykova univerzita | Brno

Obory: Archeologie  Archivnictví  Dějiny starověku  Dějiny starověku (dvouoborové)  Etnologie  Historie  Historie - české dějiny  Historie - obecné dějiny  Klasická archeologie  Muzeologie  Pomocné vědy historické  Pravěká archeologie Předního Východu

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Slezská univerzita v Opavě | Opava | testy

Obory: Archeologie  Archeologie + Historie  Archeologie + Muzeologie  Historie  Historie - muzeologie  Historie – památková péče  Historie se zaměřením na české a československé dějiny  Kulturní dějiny   a další 2 obory

Fakulta veřejných politik v Opavě

Slezská univerzita v Opavě | Opava | testy

Obory: Moderní dějiny střední Evropy

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Technická univerzita v Liberci | Liberec | testy

Obory: Historie  Kulturněhistorická a muzeologická studia

Filozofická fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Archivnictví a spisová služba  České dějiny  Dokumentace památek  Historie  Historie (dvouoborové)  Historie (jednooborové)  Kulturní historie  Tschechische Geschichte

Filozofická fakulta

Univerzita Karlova v Praze | Praha 1

Obory: Archeologie pravěku a středověku  Archivnictví a pomocné vědy historické  České dějiny  Dějiny a kultura islámských zemí - (dvouoborové)  Dějiny a kultury zemí Asie a Afriky   a dalších 22 oborů

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova v Praze | Praha 5-Jinonice

Obory: Evropské kulturní a duchovní dějiny  Orální historie - soudobé dějiny  Orální historie - soudobé dějiny (EN)  Soudobé evropské dějiny  Soudobé evropské dějiny (EN)  Soudobé evropské dějiny (DE)

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze | Praha 6

Obory: Církevní a obecné dějiny  Dějiny evropské kultury  Dějiny křesťanského umění

Pedagogická fakulta

Univerzita Karlova v Praze | Praha 1

Obory: České a československé dějiny  České a československé dějiny (EN)

Právnická fakulta

Univerzita Karlova v Praze | Praha 1 | testy

Obory: Právní dějiny a římské právo