Humanitní a společenské vědy

Nalezli jsme 69 škol

TIP

Fakulta sociálních věd

Univerzita Karlova v Praze | Praha 1 | testy

Obory: Geopolitická studia (EN)  Marketingová komunikace a public relations  Mediální studia  Mezinárodní bezpečnostní studia (EN)  Mezinárodní ekonomická a politická studia (EN)   a dalších 20 oborů

Fakulta sociálních věd
TIP

NEWTON College, a.s.

Brno, Praha

Obory: Management lidských zdrojů

Ústav práva a právní vědy

Praha 7

Obory: MBA - Řízení lidských zdrojů a personální management

Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s.

Praha 5

Obory: EKONOMIE A MANAGEMENT - Sociální pedagogika/Sociální patologie  KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE - Komunikace a společnost  KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE - Psychologie a sociologie   a dalších 6 oborů

Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s.

European Business School SE

Praha 7

Obory: MBA - Řízení lidských zdrojů a personální management

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Anglo-americká vysoká škola, o.p.s.

Praha 1

Obory: Humanities  Humanities, Society and Culture  Jewish Studies: History and Culture  Politics and Society

Anglo-americká vysoká škola, o.p.s.

Business Institut

Praha 10-Vršovice

Obory: BBA Personální management  LIDSKÉ ZDROJE - Řízení lidských zdrojů  SOFT SKILLS - Management soft skills

University of New York in Prague

Praha 2

Obory: Ph.D. by Publication  Psychology

University of New York in Prague

Filozofická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc

Obory: Andragogika  Andragogika (dvouoborové)  Andragogika v profilaci na personální management  Archeologie  Archeologie (dvouoborové)  Archivnictví  Archivnictví (dvouoborové)  Evropská studia a mezinárodní vztahy  Filozofie   a dalších 17 oborů

Filozofická fakulta

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Jihlava

Obory: Zdravotně sociální pracovník

Vysoká škola regionálního rozvoje

Brno - Medlánky, Praha 17-Řepy

Obory: Bezpečnostní management v regionech  Management rozvoje měst a regionů

Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s.

Praha 1-Nové Město

Obory: Rozvoj lidských zdrojů v ekonomice dopravy

Filozofická fakulta

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III

Obory: Archeologie  Archivnictví  Archivnictví – historie  České a československé dějiny  Filozofie  Filozofie a společenské vědy  Historie  Počítačová podpora v archivnictví  Politologie   a další 4 obory

Pedagogická fakulta

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III

Obory: Náboženská výchova  Sociální komunikace v neziskovém sektoru  Sociální patologie a prevence  Sociální pedagogika  Sociální pedagogika se zaměřením na etopedii   a další 3 obory

Pedagogická fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | testy

Obory: Filozofie (dvouoborové)  Historie (dvouoborové)  Hudební teorie a pedagogika  Politologie (dvouoborové)  Sociální pedagogika  Sociální pedagogika (jednooborové)  Speciální pedagogika - intervence   a další 3 obory

Fakulta humanitních studií

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín | testy

Obory: Andragogika v profilaci na řízení lidských zdrojů v neziskové sféře  Pedagogika  Sociální pedagogika