Národní hospodářství

Nalezli jsme 19 škol

Fakulta sociálních věd

Univerzita Karlova v Praze | Praha 1 | testy

Obory: Ekonomie  Ekonomie (EN)  Ekonomie a ekonometrie  Ekonomie a finance  Ekonomie a finance (EN)  Korporátní strategie a finance v Evropě (EN)  Mezinárodní ekonomická a politická studia (EN)  Mezinárodní ekonomická, politická a sociální studia (EN)

Fakulta sociálních věd

Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice | Pardubice

Obory: Regional Development and Governance

Fakulta ekonomicko-správní

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


CEVRO Institut, o. p. s.

Praha 1, Český Krumlov

Obory: Hospodářská politika

ART & DESIGN INSTITUT

Praha 4-Nusle

Obory: Marketing a obchod uměleckých děl

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě | Karviná | testy

Obory: Ekonomika podnikání v obchodě a službách

Fakulta financí a účetnictví

Vysoká škola ekonomická v Praze | Praha 3

Obory: Učitelství ekonomických předmětů pro střední školy

Národohospodářská fakulta

Vysoká škola ekonomická v Praze | Praha 3 | testy

Obory: Economics  Ekonomická analýza  Ekonomické teorie  Ekonomie  Národní hospodářství