Hledáte ""

Nalezli jsme 228 škol

Fakulta stavební

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6 - Dejvice

Obory: Architektura a stavitelství  Pozemní stavby  Systems Engineering in the Building and Capital Construction  Matematika ve stavebním inženýrství  Building Engineering  Požární bezpečnost staveb   a dalších 31 oborů

Fakulta stavební

Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice | Pardubice

Obory: Teorie a technologie výbušin  Technologie výroby a zpracování polymerů  Anorganická a bioanorganická chemie  Chemické inženýrství  Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků   a dalších 35 oborů

Fakulta chemicko-technologická

Fakulta podnikatelská

Vysoké učení technické v Brně | Brno | testy

Obory: Řízení a ekonomika podniku (EN)  Podnikové finance  Ekonomika podniku  Ekonomika a procesní management  Účetnictví a daně  European Business and Finance  MSc in Business and Informatics  Řízení a ekonomika podniku   a další 4 obory

Fakulta sociálních věd

Univerzita Karlova v Praze | Praha 1 | testy

Obory: Žurnalistika  Politologie a veřejná politika  Česko-německá studia/Deutsch-Tschechische Studien  Transatlantická studia  Mezinárodní ekonomická a politická studia (EN)  Ekonomie  Politologie a mezinárodní vztahy   a dalších 36 oborů

Fakulta sociálních věd

AKCENT College s.r.o.

Praha 4

Obory: Angličtina jako cizí jazyk  Čeština jako cizí jazyk

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Central European Management Institute

Praha 4-Modřany

Obory: Veřejná správa  Global Business Leadership  Marketing Management and International Business  Bezpečnostní a krizový management  Management zdravotnictví  Executive MBA  Corporate Master of Laws (LLM)  Management obchodu  Ekonomika a finanční management

Fakulta práva

Panevropská vysoká škola | Bratislava

Obory: Právo  Teorie a dějiny státu a práva – Trestné právo – Mezinárodní právo – Občanské právo

Provozně ekonomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně | Brno | testy

Obory: Řízení a ekonomika podniku  Business Economics and Management  Účetnictví a daně  Ekonomická informatika  Manažersko-ekonomický obor  Veřejná správa  Ekonomika zemědělství a potravinářství   a dalších 7 oborů

Fakulta tropického zemědělství

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: International Cooperation in Agriculture and Rural Development  Tropical Agrobiology and Bioresource Management  Zemědělství tropů a subtropů  Sustainable Rural Development in the Tropics and Subtropics   a dalších 6 oborů

Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice | Pardubice

Obory: Regionální rozvoj  Ekonomika veřejného sektoru  Veřejná ekonomika a správa  Ekonomika a management podniku  Management podniku  Management ochrany podniku a společnosti  Ekonomika a provoz podniku  Applied Informatics   a dalších 12 oborů

Fakulta ekonomicko-správní

Ekonomická fakulta

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava 1 | testy

Obory: Národní hospodářství  Finance  Podniková ekonomika a management  Ekonomika podniku  Systémové inženýrství a informatika  Marketing a obchod  Ekonomická žurnalistika  Management  Eurospráva  Ekonomie   a dalších 7 oborů

Vysoká škola regionálního rozvoje

Brno - Medlánky, Praha 17-Řepy

Obory: Management rozvoje měst a regionů  Bezpečnostní management v regionech

Fakulta stavební

Vysoké učení technické v Brně | Brno | testy

Obory: Geodézie a kartografie  Building Constructions  Management stavebnictví  Pozemní stavby  Konstrukce a dopravní stavby  Vodní hospodářství a vodní stavby  Architektura pozemních staveb  Civil Engineering Management   a dalších 8 oborů

Filozofická fakulta

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III

Obory: Latinskoamerická studia  Archivnictví  Filozofie a společenské vědy  Historie  Politologie – latinskoamerická studia  Politologie – africká studia  Filozofie  Prezentace a ochrana kulturního dědictví   a dalších 7 oborů

Filozofická fakulta

Ostravská univerzita v Ostravě | Ostrava 1

Obory: Anglický jazyk a literatura (dvouoborové)  Sociologie  Filozofie  Angličtina pro překladatelskou praxi  Latinský jazyk a kultura (dvouoborové)  Historie (dvouoborové)  Kulturní dějiny   a dalších 51 oborů

Fakulta sociálních studií

Ostravská univerzita v Ostravě | Ostrava - Mariánské Hory

Obory: Komunitní rozvoj  Sociální práce  Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče  Sociální práce (EN)  Zdravotně sociální pracovník  Management organizací služeb sociální práce

Fakulta umění

Ostravská univerzita v Ostravě | Ostrava

Obory: Intermediální umění  Grafika  Violoncello  Hoboj  Flétna  Cembalo  Interpretace a teorie interpretace  Saxofon  Sochařství - volná tvorba  Malba  Kresba  Trubka  Zpěv  Pozoun  Kontrabas  Klavír  Klarinet   a dalších 5 oborů

Lékařská fakulta

Ostravská univerzita v Ostravě | Ostrava - Zábřeh

Obory: Zdravotní laborant  Ošetřovatelská péče v pediatrii  Porodní asistentka  Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví  Společenská patologie a logistika terénních rizikových situací  Fyzioterapie   a dalších 9 oborů

Pedagogická fakulta

Ostravská univerzita v Ostravě | Ostrava 1

Obory: Pedagogika předškolního věku  Speciální pedagogika  Andragogika  Učitelství pro mateřské školy  Psychologie (dvouoborové)  Informační a komunikační technologie ve vzdělávání  Hudební teorie a pedagogika   a dalších 29 oborů

Přírodovědecká fakulta

Ostravská univerzita v Ostravě | Ostrava 1

Obory: Ekonomická geografie a regionální rozvoj  Chemie  Informační systémy  Aplikovaná informatika  Politická a kulturní geografie  Analytická chemie pevné fáze  Biologie (dvouoborové)   a dalších 28 oborů