Hledáte ""

Nalezli jsme 228 škol

Fakulta stavební

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6 - Dejvice

Obory: Architektura a stavitelství  Pozemní stavby  Systems Engineering in the Building and Capital Construction  Matematika ve stavebním inženýrství  Building Engineering  Požární bezpečnost staveb   a dalších 31 oborů

Fakulta stavební

Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice | Pardubice

Obory: Teorie a technologie výbušin  Technologie výroby a zpracování polymerů  Anorganická a bioanorganická chemie  Chemické inženýrství  Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků   a dalších 35 oborů

Fakulta chemicko-technologická

AKCENT College s.r.o.

Praha 4

Obory: Angličtina jako cizí jazyk  Čeština jako cizí jazyk

Central European Management Institute

Praha 4-Modřany

Obory: Veřejná správa  Global Business Leadership  Marketing Management and International Business  Bezpečnostní a krizový management  Management zdravotnictví  Executive MBA  Corporate Master of Laws (LLM)  Management obchodu  Ekonomika a finanční management

Fakulta práva

Panevropská vysoká škola | Bratislava

Obory: Právo  Teorie a dějiny státu a práva – Trestné právo – Mezinárodní právo – Občanské právo

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Provozně ekonomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně | Brno | testy

Obory: Řízení a ekonomika podniku  Business Economics and Management  Účetnictví a daně  Ekonomická informatika  Manažersko-ekonomický obor  Veřejná správa  Ekonomika zemědělství a potravinářství   a dalších 7 oborů

Fakulta podnikatelská

Vysoké učení technické v Brně | Brno | testy

Obory: Řízení a ekonomika podniku (EN)  Podnikové finance  Ekonomika podniku  Ekonomika a procesní management  Účetnictví a daně  European Business and Finance  MSc in Business and Informatics  Řízení a ekonomika podniku   a další 4 obory

Fakulta aplikované informatiky

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín | testy

Obory: Informační technologie  Bezpečnostní technologie, systémy a management  Automatické řízení a informatika  Inženýrská informatika  Automatic Control and Informatics   a dalších 8 oborů

Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín | testy

Obory: Management a marketing  Řízení výroby a kvality  Účetnictví a daně  Veřejná správa a regionální rozvoj  Průmyslové inženýrství  Finance  Management a ekonomika  Management ve zdravotnictví  Podniková ekonomika  Management and Economics

Fakulta humanitních studií

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín | testy

Obory: Pedagogika  Anglický jazyk pro manažerskou praxi  Učitelství pro mateřské školy  Zdravotně sociální pracovník  Sociální pedagogika  Německý jazyk pro manažerskou praxi  English for Business Administration   a další 4 obory

Fakulta logistiky a krizového řízení v Uherském Hradišti

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Uherské Hradiště

Obory: Ochrana obyvatelstva  Ovládání rizik  Řízení environmentálních rizik

Fakulta multimediálních komunikací

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín

Obory: Produkce  Multimedia a design  Marketing Communications  Animovaná tvorba  Multimédia a design  Marketingové komunikace  Audiovizuální tvorba  Multimedia and Design

Fakulta technologická ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín

Obory: Technologická zařízení  Inženýrství polymerů  Inženýrství ochrany životního prostředí  Chemie potravin a bioaktivních látek  Technologie tuků, detergentů a kosmetiky  Řízení jakosti  Výrobní inženýrství   a dalších 12 oborů

Fakulta tropického zemědělství

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: International Cooperation in Agriculture and Rural Development  Tropical Agrobiology and Bioresource Management  Zemědělství tropů a subtropů  Sustainable Rural Development in the Tropics and Subtropics   a dalších 6 oborů

Fakulta sociálních věd

Univerzita Karlova v Praze | Praha 1 | testy

Obory: Žurnalistika  Politologie a veřejná politika  Česko-německá studia/Deutsch-Tschechische Studien  Transatlantická studia  Mezinárodní ekonomická a politická studia (EN)  Ekonomie  Politologie a mezinárodní vztahy   a dalších 36 oborů

Fakulta sociálních věd

Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice | Pardubice

Obory: Regionální rozvoj  Ekonomika veřejného sektoru  Veřejná ekonomika a správa  Ekonomika a management podniku  Management podniku  Management ochrany podniku a společnosti  Ekonomika a provoz podniku  Applied Informatics   a dalších 12 oborů

Fakulta ekonomicko-správní

Ekonomická fakulta

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava 1 | testy

Obory: Národní hospodářství  Finance  Podniková ekonomika a management  Ekonomika podniku  Systémové inženýrství a informatika  Marketing a obchod  Ekonomická žurnalistika  Management  Eurospráva  Ekonomie   a dalších 7 oborů

Fakulta stavební

Vysoké učení technické v Brně | Brno | testy

Obory: Geodézie a kartografie  Building Constructions  Management stavebnictví  Pozemní stavby  Konstrukce a dopravní stavby  Vodní hospodářství a vodní stavby  Architektura pozemních staveb  Civil Engineering Management   a dalších 8 oborů

Vysoká škola regionálního rozvoje

Brno - Medlánky, Praha 17-Řepy

Obory: Management rozvoje měst a regionů  Bezpečnostní management v regionech

Filozofická fakulta

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III

Obory: Latinskoamerická studia  Archivnictví  Filozofie a společenské vědy  Historie  Politologie – latinskoamerická studia  Politologie – africká studia  Filozofie  Prezentace a ochrana kulturního dědictví   a dalších 7 oborů