Univerzita Pardubice vznikala na základech Vysoké školy chemicko-technologické v Pardubicích, která byla založena v roce 1950. Pod názvem Univerzita Pardubice působí od roku 1994. V současné době má sedm fakult a jeden vysokoškolský ústav. Nabízí studium v téměř šedesáti akreditovaných studijních programech s více než 130 obory od bakalářského po doktorský stupeň.

Dopravní fakulta Jana Pernera

Pardubice

Obory: Dopravní management, marketing a logistika  Technologie a řízení dopravy  Dopravní stavitelství  Aplikovaná informatika v dopravě  Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravě   a dalších 7 oborů

Dopravní fakulta Jana Pernera

Fakulta chemicko-technologická

Pardubice

Obory: Analytical Chemistry  Analytická chemie  Anorganická chemie  Inorganic chemistry  Anorganické materiály  Polymerní materiály a kompozity  Chemical Engineering  Chemické inženýrství  Environmental Engineering   a dalších 31 oborů

Fakulta chemicko-technologická

Fakulta ekonomicko-správní

Pardubice

Obory: Aplikovaná informatika  Applied Informatics  Ekonomika a provoz podniku  Management ochrany podniku a společnosti  Management podniku  Management  Ekonomika a management podniku  Veřejná ekonomika a správa   a dalších 12 oborů

Fakulta ekonomicko-správní

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Pardubice

Obory: Komunikační a mikroprocesorová technika  Komunikační a řídicí technologie  Informační, komunikační a řídicí technologie  Information, Communication and Control Technologies  Informační technologie  Řízení procesů

Fakulta filozofická

Pardubice

Obory: Anglický jazyk pro odbornou praxi  Německý jazyk pro odbornou praxi  Slavistická studia zemí Evropské unie (dvouoborové)  Filozofie  Religionistika  Historicko-literární studia  Historie (dvouoborové)  Kulturní dějiny   a dalších 19 oborů

Fakulta restaurování

Litomyšl

Obory: Restaurování a konzervace kamene a souvisejících materiálů  Restaurování a konzervace nástěnné malby a sgrafita  Restaurování a konzervace papíru, knižní vazby a dokumentů   a další 3 obory

Fakulta zdravotnických studií

Pardubice

Obory: Všeobecná sestra  Ošetřovatelství  Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech  Porodní asistentka  Radiologický asistent  Zdravotnický záchranář  Zdravotně-sociální pracovník   a další 2 obory